De varkenssector staat onder druk. Op basis van CBS-cijfers meldt Boerderij15,2% minder slachtingen in april 2014 dan in dezelfde maand van 2013. Dat is een 'trendbreuk' ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. In totaal werden er de eerste vier maanden van dit jaar 4,72 miljoen varkens geslacht, een daling van 3,2% procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat het gemiddeld slachtgewicht steeg liep de varkensvlees productie iets minder terug: 2,4% minder.

In Frankrijk daalde het aantal slachtingen in 1 maand nog harder: in de maand mei werden er 1,95 miljoen varkens geslacht, dat is 8,4% minder dan in mei 2013. Over de eerste 5 maanden van 2014 daalde de Franse varkensslacht met 2,1% ten opzichte van 2013. Het Franse informatiebureau Agreste schrijft de redelijk beperkte daling toe aan een toenemende binnenlandse consumptie van varkensvlees (plus 3%) en het compenseren van de weggevallen uitvoer naar Rusland door meer export naar China, Japan en Zuid-Korea.

Tenslotte stelt Boerderij de Amerikaanse varkensvleesvoorraden aan de orde. Die zijn in mei 2014 13% lager dan in mei 2013, het voorlopige diepterecord voor dit jaar. De PEDv-epidemie slaat gaten in de Amerikaanse varkensvleesproductie, die naar verwachting 1,6% lager gaat uitkomen dan in 2013. De Amerikanen zullen 2,3% minder varkensvlees gaan exporteren maar zelf niet veel minder varkensvlees gaan eten (de consumptie daalt naar verwachting met 1,3%), waardoor de varkensvleesvoorraden nog verder kunnen afnemen.

Zou zelfs varkensvlees weer duur worden?
Dit artikel afdrukken