"De discussie rondom het milieu heeft alle kenmerken van religie. Wanneer je naar het radioprogramma Vroege Vogels op zondagochtend luistert, is het alsof je bij een boetepreek in de katholieke kerk op zondag zit. De ondergang van de wereld lijkt nabij, en als we niks doen, dan is het morgen afgelopen. Het is het apocalyptische dat zich ook vertaalt in een soort dwingende gedragsvoorschriften. Als je vlees eet, ben je zo ongeveer al medeschuldig aan de ondergang van de wereld. Allerlei van dat soort heel zware argumenten worden gebruikt om mensen te mobiliseren."

Die uitspraak doet de als kerkhistoricus opgeleide bijzonder hoogleraar Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Paul Abels in Vrij Nederland. In een opmerkelijk artikel analyseert hij hoe de in het dagelijks leven merkbaar wordende klimaatverandering en de verwijten die mensen elkaar daarover onderling maken tot radicaliserende trends leidt. Abels' colleges zijn - in tegenstelling tot vroeger - overbezocht.

Abels pleit niet zozeer voor het volgen van geradicaliseerde of radicaliserende individuen maar voor het begrijpen van gistende trends in de samenleving. De moderne samenleving vertoont alle tekenen van een reddingsgeloof van waaruit groepen mensen elkaar bestrijden en potentieel grote onderlinge conflicten kunnen losmaken. De zorg om conservering van het klimaat leidt bijvoorbeeld tot vleeseters- en boerenhaat. Die groepen slaan weer terug omdat ze zich in hun identiteit aangevallen voelen en zich niet herkennen als (enige) dader van een misdaad tegen de mensheid.
Vrij Nederland - Veiligheidsspecialist Paul Abels: ?Milieu-activisme heeft de laatste jaren semi-religieuze trekken gekregen?
Reageer
  • Deel
Druk af