In Duitsland werden de eerste 16.000 kalkoenen geruimd en staan 100.000 kippen in de planning. Waarschijnlijk geldt vanaf maandag aanstaande een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven, aldus Agrarheute. In het westen van Denemarken gaat het om 25.000 kippen en op het Franse eiland Corsica om 300 stuks, meldt De Standaard. Dat lijkt niet veel, maar Frankrijk heeft inmiddels zijn hele grondgebied tot 'hoog-risico-zone' uitgeroepen. De Franse minister van Landbouw en Voedselvoorziening, Julien Denormandie, zei er wel meteen bij: "de consumptie van vlees, foie gras en eieren – en meer in het algemeen van elk voedselproduct – vormt geen enkel risico voor de mens."

In België werd H5N8 vastgesteld bij 3 wilde vogels. Bij onze zuiderburen geldt sinds 15 november een ophokplicht. In Groot-Brittannië zijn al minstens 4 uitbraken bekend. De Britten kennen geen ophokplicht maar Britse boeren die zich niet aan aangescherpte 'lockdown'-maatregelen houden (geen toegang voor niet-essentiële personen, weghalen van voedsel voor wilde vogels en regelmatig desinfecteren van schoenen en kleding) kunnen tot 3 maanden cel of boetes zonder maximum verwachten, aldus The Guardian.

'Zorgwekkende ontwikkeling'
In de Volkskrant spreekt Thijs Kuiken (what's in a name?) hoogleraar vergelijkende pathologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, van "een zorgwekkende ontwikkeling". Dat het virus al zo vroeg tijdens de najaarstrek de kop opsteekt en het bovendien een hoogpathogene virusstam betreft, voorspelt weinig goeds voor de pluimveesector. Verschillende landen buiten Europa hebben hun grenzen voor eieren en vlees uit besmette gebieden gesloten. Het vogelgriepvirus is alleen met vergaande maatregelen onder controle te krijgen, is uit eerdere uitbraken bekend. In de laatste 7 jaar zijn in Nederland 4 vogelgriepuitbraken geweest.

Geen gevaar voor mensen
Hoewel vogelgriep ook op mensen over kan gaan, raken mensen door deze variant nauwelijks besmet. "Passanten die een of meer dode vogels tegenkomen, worden opgeroepen hun vondst door te geven (aan Sovon.nl, het DWHC.nl of de NVWA) en de dieren niet aan te raken. Volgens patholoog Kuiken doet het publiek er goed aan zich niet te vertonen in gebieden waar veel getroffen vogels worden gevonden, om zo de kans op verdere verspreiding (onder meer via uitwerpselen van de dieren) te verkleinen."
Dit artikel afdrukken