Is voedsel een product als alle andere in het kader van internationaal vrijhandelsbeleid?

Tim Lang vindt de relatie tussen voedsel en de landbouw en dus landgebruik, waar weer sociale dimensies als urbanisatie aan vast zitten van cruciaal belang om 'nee' te antwoorden.
Of Tim Lang nu een professor (wetenschapper met status?) of een activist op persoonlijke titel is (hij is beide!), laat ik hier even in het midden. Het gaat om ONZE meningsvorming.

Nu staat er in de NRC een helder stuk over de maishandel tussen de VS en Mexico.
Mij lijkt het dat de liberalisaties veel goeds opleveren kan, maar voor sommige productgroepen, en ik denk inderdaad dat voedsel er een is, moet je zeer voorzichtig zijn.
Het is zeer complexe materie, omdat er secundaire en vertraagde effecten zijn van beleid. Lobbyisten, maar de politici zelf ook, simplificeren dan al snel net te ver, ' omdat het publiek het anders niet volgt', waardoor ongewenste effecten optreden, zie het kranteartikel.
Vragen:
- hoe communiceer je over internationale vrijhandelsbeleid?
- laten we dit beleid over aan politici en lobbyisten van bedrijven, en zo nee, hoe democratiseer je zoiets?
Dit artikel afdrukken