We hebben meer DNA gemeen met vrienden dan met vreemden uit dezelfde populatie. Dat is de wonderlijke uitkomst van een studie van de Universiteit van Californië in San Diego en Yale in New Haven.

Significante functionele verwantschap
De genetici onderzochten 1,5 miljoen markers van genetische variaties uit de grote database van de Framington Heart Study, een langlopende Amerikaanse gezondheidsstudie. Ze keken naar erfelijkheid, sociale contacten en ‘functionele verwantschap’.

Het bleek dat vrienden genetisch net zo veel overeenkomsten hebben als neven en nichten in de vierde graad. Slechts heel weinig mensen kennen hun verre neven en nichten, maar die genetisch verwante vrienden hebben ze wel weten te vinden.

De genetische overeenkomst tussen vrienden bedraagt soms wel één procent. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor genetici is dat een zeer significante overeenkomst.

Dikke vrienden hebben dezelfde genen
De ‘functionele verwantschap’ is een verklaring waarom genetisch verwanten vrienden worden. Als je vriend het koud krijgt als jij het ook koud krijgt en hij maakt een vuurtje, heb je er beiden voordeel van. Vrienden delen heel vaak dezelfde genen die het reukvermogen bepalen.

Uit eerder onderzoek bleek dat echtgenoten vaak een sterk verschillende genetische aanleg voor immuniteit, dwz. ongevoeligheid voor ziektes, hebben. Dat heeft als functie dat partners elkaar niet gemakkelijk besmetten met pathogenen. Hetzelfde blijkt voor dikke vrienden op te gaan.

Metagenoom
Het onderzoek ondersteunt het idee van het ‘metagenoom’, een door een populatie gedeeld totaal pakket genetische eigenschappen. Dat gaat niet alleen op voor het microbioom, waaraan het idee ontleend is, maar kennelijk ook voor de mensen om ons heen.

Sociale omgeving als zelfstandige evolutionaire kracht
Het meest intrigerende onderzoeksresultaat is wel dat de genen die gedeeld worden tussen vrienden sneller evolueren dan andere. Dat verklaart wellicht waarom de evolutie van de mens in een versnelling is gekomen de afgelopen 30.000 jaar. De onderzoekers vermoeden dat de sociale omgeving een evolutionaire kracht op zich is.
Dit artikel afdrukken