Naar aanleiding van de uitzending over Kellogg's Special K Cornflakes van de Keuringsdienst van Waarde werd er op foodlog.nl verder gegraven naar de betekenis van de bevindingen van de dienst. Daarbij kwamen we tot enkele heldere constateringen:

1. Prof. Tiny van Boekel, levensmiddelentechnoloog aan de WUR, stelt dat het verrijken van cereals met ijzer - zowel in ionen- als in de goedkopere en minder voedingsefficiente metallische vorm - zinloos is, wanneer die - zoals gebruikelijk - met melk worden gegeten. Kellogg's vergelijkt in zijn persbericht de voedingskundige waarde met die van spinazie ('het ijzer uit groenten'). Ook deze vergelijking gaat volgens Van Boekel niet op. De verwijzing naar spinazie is misleidend omdat het ijzer uit spinazie i) een andere hoedanigheid heeft dan het metallische poeder dat Kellogg's toepast ter 'verrijking' van zijn Cornfalkes en ii) verondersteld mag worden dat Kellogg's op de hoogte is van het algemeen bekende wetenschappelijke feit dat het ijzer in spinazie een voor mensen nauwelijks bruikbare ijzerbron is.

2. De VWA en Kellogg's stellen in hun afzonderlijk uitgebrachte persberichten dat het ijzerpoeder dat gebruikt wordt in Kellogg's Special K geschikt is voor menselijke consumptie. Omdat de eetpatronen van de bevolking in de lidstaten onderling verschillen, bepalen EU-lidstaten zelf aan de hand van de totale inname van ijzer welke limiet zij hanteren. De Nederlandse limiet is mede gebaseerd op de Nederlandse voedselconsumptiepeiling.
Door te voldoen aan de EU-richtlijnen en regels, zegt Kellogg's wordt de zuiverheid en veiligheid van ijzerpoeder in voedingsmiddelen en ook ontbijtgranen zeker gesteld. Consumenten hoeven, volgens het unisono van VWA en Kellogg's, dus geen angst te hebben voor het nuttigen van toegevoegd ijzerpoeder.

3. Kellogg's stelt dat het m.n. vrouwen in de vruchtbare leeftijd een dienst bewijst met special K. IJzertekort uit hoofde van menstrueel bloedverlies komt nog steeds voor bij 40% van de vrouwen in Europa, stelt het bedrijf. Omdat Kellogg’s weetdat het belangrijk is om ons lichaam te voorzien van alle essentiële voedingstoffen, worden de Kellogg’s ontbijtgranen reeds sinds 1930 met een aantal vitaminen en mineralen, waaronder ijzer, verrijkt.

Vragen van foodlog.nl aan de VWA

a. is de VWA op de hoogte van de inzichten zoals Prof. Van Boekel die afgelopen weekend op foodlog.nl naar voren bracht?
b. zo ja, is de VWA op de hoogte van het feit dat Kellogg's suggestie dat de producten van het bedrijf de ijzerdeficiëntie van vrouwen in de vruchtbare leeftijd helpen bestrijden, moet worden afgewezen op basis van deze inzichten?
c. was de VWA op de hoogte van het feit dat Kellogg's haar producten verrijkt met ijzerpoeder in plaats van het door mensen veel beter opneembare, maar duurdere ion-ijzer?
d. is de VWA bekend met tests die i) de voedingsefficiency (uit EU verordeningen 108/2008 en 1925/2006 kan worden afgeleid dat metallisch ijzer niet mag worden toegevoegd omdat het slechter door het menselijk lichaam wordt opgenomen dan ijzerzouten) en ii) de voedselveiligheid van metallisch ijzer voor mensen zo eenduidig aantonen dat deze door Kellogg's geclaimd mogen worden zoals het bedrijf dat doet in zijn persbericht van zaterdag jongstleden?
e. zo ja, welke tests zijn dat?

Graag uw spoedige reactie. Naast het Nederlandse volk als totaal, wacht inmiddels 40% van de Nederlandse vrouwen met spanning op uw antwoord. Het heeft er immers alle schijn van dat Kellogg's hen misleidt met een valse voedingsclaim.
Dit artikel afdrukken