We hadden het hier gisteren over obesitas als de schild van de maatschappij over. Dit rapport geeft antwoorden op een aantal van de punten die gisteren aan bod kwamen.

Het voedings- en beweegaanbod op middelbare scholen kan veel beter. De aangeboden voeding is meestal calorierijk terwijl de directie daar vaak wel invloed op heeft. Toch verwacht slechts een kwart van de scholen in het komende half jaar veranderingen in het aanbod door te voeren. Dit zijn enkele resultaten uit de eerste landelijke enqu(ee)te naar de preventie van overgewicht op middelbare scholen in Nederland.

De nationale enqu(ee)te "Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs" 2007 werd ingevuld door ruim 500 schoollocaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Aanbod voedingsmiddelen
Bijna 90 % van de schoollocaties heeft een kantine en/of frisdrankautomaat en 77 % heeft een snoepautomaat. Ruim de helft omschrijft het aanbod van producten op school als overwegend calorierijk. In veel gevallen kan de directie het aanbod beinvloeden: 60 % kan de samenstelling van de automaten aanpassen en 80% heeft invloed op het kantineaanbod. Slechts een kwart verwacht echter een verandering van het aanbod in het komende half jaar.

Aanbod in omgeving
Ook de omgeving van de school is van belang. Driekwart van de schoollocaties bevindt zich op minder dan 1 km afstand van een supermarkt, snackbar of tankstation. Op ongeveer de helft van de schoollocaties hebben leerlingen toegang tot deze voorzieningen omdat ze in tussenuren en pauzes het schoolterrein mogen verlaten.

Lichamelijke opvoeding
Op de meeste schoollocaties wordt in de onderbouw 3 tot 4 uur lichamelijke opvoeding per week gegeven. De capaciteit van de sportzalen wordt door 25% als onvoldoende ervaren. Het schoolterrein zelf biedt vaak mogelijkheden om te bewegen. Op 80% van de schoollocaties kunnen jongeren op of rondom het terrein wandelen en 40% van de schoollocaties biedt extra sportfaciliteiten op het schoolterrein. De verkeersveiligheid in de buurt van de school wordt door 90% als gemiddeld tot zeer veilig beoordeeld.

Aanbevelingen
Er is nog veel verbetering mogelijk. Slechts eenderde van de schoollocaties geeft buiten het reguliere onderwijs aandacht aan het thema overgewicht. Op 13% van de schoollocaties zijn er richtlijnen voor signalering, advisering en hulpverlening voor kinderen met overgewicht.

De meeste schoollocaties verwachten in de toekomst meer aandacht te geven aan overgewicht. Gezien de verwachte toename van overgewicht onder jongeren in Nederland adviseert RIVM dat scholen deze voornemens in de praktijk brengen. GGD'en en gemeenten kunnen de scholen ondersteunen bij een goede aanpak van overgewicht.


bron: meer informatie het rapport Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs het landelijke en regionale beeld op de site van het RIVM. Met dank aan foodholland

Dit artikel afdrukken