De Amerikaanse staat Massachussetts verbiedt met ingang van 1 oktober het naar de stort afvoeren van voedselafval. De regel geldt voor bedrijven (supermarkten, hotels) en instellingen (ziekenhuizen, gevangenissen) die meer dan 1 ton voedselafval per week produceren. Onder 'voedselafval' worden 'tafelresten, voor consumptie ongeschikte groente en fruit en voedingsmiddelen die over de datum zijn' verstaan, schrijft Boerderij.

Grootste bijdrage in afvalstromen komt van voedselafval
Massachussetts wil met de maatregel zijn snel vol rakende vuilnisbelten ontlasten en de methaanuitstoot er van reduceren. De staat is de derde in de VS die op deze wijze iets aan voedselafval doet en is jaren bezig geweest met de voorbereidingen. In Massachussetts wordt al veel afval gerecycled (meer dan 40%), maar nog altijd leveren bedrijven en particulieren jaarlijks 6,5 miljoen ton afval aan bij de vuilnisbelten. Een kwart daarvan is als 'voedselafval' te beschouwen. De overheid streeft er naar met de nieuwe regelgeving te voorkomen dat dit op de stortplaatsen terecht komt, waar rottende voedselresten voor veel methaanuitstoot zorgen. Vorige week kwam naar buiten dat voedselafval de grootste stroom vormt van wat de Amerikanen weggooien.

Capaciteit en educatie
Daarom wordt het nu afgevoerd naar speciale composteringssites en biovergisters. Het uitbouwen van de capaciteit van die installaties - naar verwachting kan met de bestaande capaciteit maar de helft van het nieuwe aanbod worden verwerkt - is nog in volle gang. Daarnaast bleek het organiseren van de afvalscheiding, bij de instellingen én bij het grote publiek, de afgelopen maanden een struikelblok, schrijft The Boston Globe in een achtergrondartikel.

Win-win
De regeling moet uiteindelijk een win-win situatie opleveren: instellingen en bedrijven gaan kosten besparen, omdat levering aan biovergassers en composteerders minder kost dan storten op de vuilnisbelt. De staat Massachussetts krijgt er energie (biogas) en minder methaanuitstoot voor terug. Ook kan de staat weer wat ruimer ademhalen omdat de schaarse stortplaatsen veel minder snel vol dreigen te raken.

Fotocredits: Afval recyclen en composteren, uitsnede, Dianne Yee
Dit artikel afdrukken