In de Voedselvisie die Natuur & Milieu gisteren uitbracht, stelt de organisatie dat de Nederlandse veestapel in 2030 met 40% teruggedrongen moet zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. "Als je zegt dat je het probleem oplost door een deel van dierhouderij weg te doen, is dat te simpel. Dan zou je ook kunnen zeggen dat je het probleem oplost, als je al het vliegverkeer weghaalt," reageert LTO Noord-bestuurder Dirk Bruins op RTV Drenthe. Ook denkt Natuur & Milieu wel "erg simpel" over de verduurzaming van de veehouderij en stoppende boeren, zegt Bruins. Op boerenvakblad Boerderij klinken vergelijkbare - verbaasde - reacties.

Natuur & Milieu stelt in de Voedselvisie maatregelen voor die moeten leiden tot reductie van de CO2-uitstoot, lagere vleesproductie en -consumptie, meer plantaardig voedsel en geen mestoverschot. Dit voorjaar zei voorzitter Calon van de landelijke LTO-organisatie dat Nederlandse boeren juist de duurzaamste en beste van de hele wereld zijn. Daarmee beweerde hij dat precies de omgekeerde maatregelen nodig zijn als het door N&M voorgestelde beleid.
RTVDrenthe - 'Ik verbaas mij erover hoe simpel Natuur & Milieu denkt'
Reageer
  • Deel
Druk af