Een voorstel van de Europese Commissie dat dominante zaadveredelaars zou bevoordelen en geen ruimte zou laten voor specifiek beleid en biodiversiteit werd gisteren met 37 tegen 2 stemmen door de Landbouwcommissie van de EU verworpen. Al eerder verzette zich de Milieucommissie tegen de voorstellen van de Commissie. De Standaard spreekt van een 'historische overwinning'.

Ook Vilt.be en Boerderij maken duidelijk dat waar de Commissie de zaadverordening wil vereenvoudiging en standaardiseren, de commissieleden meer ruimte willen voor verschil in zaden.

Het ziet er naar uit de de beide Commissies kiezen tegen verdere standaardiseringen en voor differentiatie en diversiteit van toegelaten uitgangsmateriaal.
Dit artikel afdrukken