Het mestdossier blijft de politiek beroeren. Een aantal onderzoekers en wetenschappers heeft bij staatssecretaris Dijksma een onderzoeksvoorstel ingediend om de emissienormen onder het mestbeleid op orde te krijgen. Uit discussies op Foodlog over mest en de Haagse politiek, is het belang van nieuw onderzoek al gebleken. Volgens Boerderij zijn de volgende onderzoeksvragen aan de orde: "Ze willen in een veldproef nieuwe beschikbare meetmethoden vergelijken met de tot op heden gebruikte methoden, omdat er aanwijzingen zijn voor systematische afwijkingen. Daarnaast willen de onderzoekers een verklaring voor de variatie in emissiewaarden en een vertaling van de variatie naar bedrijfsmanagement. De kennisgroep wil tevens bedrijfsspecifieke emissie-indicatoren ontwikkelen en daarnaast het depositieonderzoek continueren en verder detailleren".
Het voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.
Dit artikel afdrukken