Amerikaanse onderzoekers van de Mayo Clinic (Minnesota) stellen dat het toekennen van de status 'voorstadium diabetes 2' aan mensen alleen maar tot hogere medische kosten en ongerustheid leidt. De indeling is 'unhelpful and unnecessary' en heeft geen klinische waarde, zeggen ze in een onderzoek dat werd gepubliceerd in the British Medical Journal.

Voorstadium
Mensen van wie het bloedsuikerniveau altijd aan de hoge kant van het spectrum ligt, worden momenteel als 'voorstadium'-gevallen benoemd. Zij lopen een hoog risico om diabetes 2 te ontwikkelen. Hoewel ze (nog) niet ziek zijn, krijgen ze vaak al medicijnen voorgeschreven plus aanwijzingen voor een gezond dieet en beweging. Dat laatste is natuurlijk geen probleem, omdat het gezondheidsproblemen in het algemeen kan voorkomen. Wat de onderzoekers betreft baart de 'overmedicalisering' die daardoor ontstaat wel zorgen. Dat zeggen zij vanuit kostenoogpunt én omdat de meeste mensen met voorstadium uiteindelijk helemaal geen diabetes blijken te ontwikkelen.

'Kunstmatige categorie'
Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het 'voorstadium' niet officieel erkend, komt de term in vele wetenschappelijke studies en onderzoeken voor. Recente schattingen stellen dat een derde van de Britse volwassenen en de helft van de Chinese in deze categorie valt, schrijft BBC News Health. Hoofdonderzoeker van dit nieuwe onderzoek, professor John Yudkin (UCL) schat dat het risico dat mensen met prediabetes daadwerkelijk diabetes ontwikkelen waarschijnlijk 10%-20% over 10 jaar is. Hij spreekt van een 'kunstmatige categorie zonder klinische relevantie'.

Preventieve interventies wel noodzakelijk
De Britse Diabetes Stichting is het daar niet zonder meer mee eens. Zij stellen zich op het standpunt dat, welke definities en criteria je ook hanteert voor een eventueel voorstadium, uit de praktijk blijkdt dat steeds meer mensen diabetes 2 ontwikkelen. Iedere indicatie dat je een verhoogd risico loopt is dus waardevol, omdat het mensen de kans biedt daar iets tegen te doen, zegt Barbara Young van Diabetes UK. Zij spreekt van 18 miljoen Britten die met het voorstadium gediagnosticeerd zouden kunnen worden en waarvoor interventies van levensbelang kunnen zijn. Momenteel zijn er 3,2 miljoen Britten met diabetes, en dat aantal zou in 2025 tot 5 miljoen gestegen zijn, verwacht Diabetes UK.
Een van de belangrijkste leveranciers van pre-diabetes medicijnen is de farmaceutische firma Novo Nordisk. Het bedrijf heeft andere belangen dan die van de onderzoekers. Het houdt zich stil in deze discussie.
Dit artikel afdrukken