De Franse milieuorganisatie Générations futures testte urinemonsters van 30 bekende en onbekende Fransen. In 100% van de gevallen kwam glyfosaat voor. De aangetroffen niveaus liggen volgens Générations futures "12,5 keer boven de maximaal toegestane concentratie van pesticiden in drinkwater", schrijft Le Monde.

Gemiddeld werd in de urine de deelnemers 1,25 microgram glyfosaat per liter (µg/l) aangetroffen. De voormalige minister van ecologie, Delphine Batho, scoorde het hoogste niveau: 2,4 µg/l. De Franse komiek Alex Vizorek kwam er nog het beste vanaf, bij hem werd 0,11 µg/l vastgesteld. Volgens Générations futures zijn de resultaten in lijn met eerdere onderzoeken, zoals dat naar glyfosaat in de urine van Europarlementariërs.

Samen met Europese NGO's en actieorganisaties streeft Générations futures naar een verbod op glyfosaat. Het onkruidbestrijdingsmiddel is omstreden vanwege de mogelijke kankerverwekkendheid. In 2015 categoriseerde het IARC, het kankerpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie, glyfosaat als zodanig. Andere instanties oordelen dat dat juist niet het geval is. De Europese Commissie besloot temidden van die onzekerheid de toelating van het middel slechts tijdelijk te verlengen en vroeg ECHA (het Europees agentschap voor chemische stoffen) om een oordeel.

Dat kwam vorige maand: volgens ECHA is glyfosaat veilig. Générations futures denkt daar anders over en ontdekte daarom dat uitgerekend de groene minister Delphine Batho het meest vervuilde plasje heeft. Wat die vervuiling betekent, blijft een punt van strijd.
Dit artikel afdrukken