Dat blijkt uit de 'Agro Vertrouwensindex', een indicatie van de stemming onder agrarische ondernemers. LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research peilen 4 keer per jaar bij zo'n 400 agrarische ondernemers de stemming over hun huidige bedrijfssituatie en de middellange termijn. De resultaten staan op de site van LTO en op www.agrimatie.nl.

De Agro Vertrouwensindex kent ook over het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling. Ondanks de aanhoudende afname, is de absolute daling van het vertrouwen beperkt ten opzichte van begin 2017: -2 punten. Vooral melkveehouders hebben minder vertrouwen in hun onderneming (-9 punten). Ook het vertrouwen van glastuinbouwondernemers is iets gedaald. Andere sectoren hebben juist wat meer vertrouwen gekregen in hun onderneming, waarbij het toenemende vertrouwen in de varkenshouderij opvalt. De stemmingsindex en de index over de middellange termijn bepalen samen de Agro Vertrouwensindex, meldt het persbericht.

In het vierde kwartaal daalde de stemmingsindex van melkveehouders met 4 punten. Over de huidige situatie zijn melkveehouders "nog best tevreden" - de index staat nu op 30 punten, ondanks de daling. Historisch gezien is dit nog altijd een zeer acceptabel niveau en zelfs iets beter dan het landelijk gemiddelde over alle sectoren heen. Op de middellange termijn (2 à 3 jaar) verwachten de melkveehouders moeilijkere tijden voor hun bedrijfsvoering. De middellange termijnindex voor de melkveehouders daalt met 12 punten naar -2. Dat betekent dat melkveehouders met een negatieve verwachting ten aanzien van de middellange termijn in de meerderheid zijn ten opzichte van collega's met een positieve verwachting. Stemmings- en middellange termijnindexen samen brengen de totale Agro Vertrouwensindex van de melkveehouders 9 punten omlaag.

Over de komende 12 maanden zijn de melkveehouders uitgesproken somber. De zogeheten 'conjunctuurindex vooruitkijkend' daalde met 25 punten ten opzichte van het derde kwartaal, naar een diepterecord van -32 punten. "Ondernemers verwachten lagere prijzen en lagere producties waardoor hun omzet en winst veel lager zullen uitpakken", meldt Wageningen Economic Research. "Wat de oorzaak is van deze sterke daling wordt in de enquête niet uitgevraagd. Een van de mogelijke oorzaken kan zijn dat de beantwoording beïnvloed is door de bekendmaking van Minister Schouten dat boeren zouden frauderen met de registratie van het aantal koeien. De enquête is afgenomen in de periode 15 januari tot 4 februari 2018", klinkt het.

Opvallend is het enthousiasme van varkensboeren over hun toekomst. Ze hebben de afgelopen 2 jaar hun tekorten wat in kunnen lopen omdat de prijzen niet beroerd waren door grote importen vanuit Azië. Daarom is het nu een periode van bezinning: bouwen ze hun bedrijf af of investeren in een nieuwe toekomstronde in Nederland? Een nieuw prijsdal op internationale markten kondigt zich aan en heel wat boeren zijn daar niet op voorbereid.

conjunctuurindex melkveehouderij
Dit artikel afdrukken