Het eenvoudige fruitvliegje, Drosophila melanogaster, levert het eerste bewijs dat biologisch eten aanwijsbare gezondheidsvoordelen op harde eindpunten oplevert. In PLoS ONE beschrijven onderzoekers van de Southern Methodist University van Dallas, Texas, hun opvallend simpele experiment waarmee ze aantonen dat fruitvliegjes langer leven, gezonder, vruchtbaarder en stressbestendiger zijn als ze biologisch te eten krijgen.

De afgelopen 50 jaar is geprobeerd aan te tonen dat biologisch voedsel gezonder is. Daarvoor zouden o.a. de lagere niveaus aan bestrijdingsmiddelen en kunstmatige hormonen, en de hogere gehaltes aan vitamines, onverzadigde vetzuren en polyfenolen garant staan. Maar voordat die zich vertalen in gezondheidseffecten is een onderzoeker een gigantische hoeveelheid vertekenende effecten verder, zodat meta-analyses er tot op heden niet in slagen statistisch relevante correlaties tussen het eten van (meer) biologisch voedsel en een betere gezondheid aan te tonen.

Deze onderzoekers gingen daarom zelf maar aan de slag met het het proefdier dat we allemaal in de biologieles wel eens bestudeerd hebben: het fruitvliegje. Dat blijkt de afgelopen jaren steeds vaker als model voor allerlei metabole processen en ziekten ingezet te worden, met ook voor mensen relevante resultaten.

Onderzoeker Johannes H. Bauer en zijn team gaven fruitvliegjes extracten van ofwel biologisch ofwel conventioneel geteelde bananen, aardappelen, rozijnen en sojabonen. Opvallend was dat de vliegjes overall minder lang leefden dan vliegjes die standaard laboratoriumvoedsel kregen. Waarschijnlijk had dat te maken met de eenzijdige samenstelling van hun eten. In het experiment bleek dat de vliegjes die biologisch aardappel-, rozijnen- of sojabonenextract kregen, significant langer leefden dan hun soortgenoten die conventionele extracten kregen. Voor banaanextract was er geen verschil.

Ook qua vruchtbaarheid bleek het standaardlaboratoriumdieet betere resultaten - meer eitjes - op te leveren dan eenzijdige voeding. Maar de biologische vliegjes legden wel weer consistent meer eitjes dan de conventionele. De vliegjes die sojabonenextract kregen bleken overigens een zodanig korte levensverwachting te hebben dat ze niet verder getest zijn.
De fruitvliegjes die biologische extracten kregen bleken ook langer te overleven zonder eten, hogere activiteitsniveaus te vertonen en beter tegen oxidatieve stress te kunnen - al waren er wel verschillen tussen de biologische diëten onderling. Koolhydraat- of eiwitrijke voeding maakt verschil - en sojabonen zijn al helemaal niet goed.

Al met al lijkt biologisch eten daadwerkelijk positieve gezondheidseffecten (levensduur, vruchtbaarheid, activiteit) te hebben boven conventioneel eten. Maar nog belangrijker lijkt het om vooral gevarieerd te eten.

Fotocredits: tabel uit onderzoek, PLoS ONE
Dit artikel afdrukken