Baby-led weaning, de door babies zelf gereguleerde overgang van borst naar vast voedsel, staat in Nederland vooral bekend als de Rapley-methode.

De Rapley-methode wint aan populariteit ten opzichte van het voeden met een lepel. Bij baby-led weaning krijgt de baby ongepureerd vast voedsel en leert het kind zelf met het nieuwe eten om te gaan.

“Voorstanders van baby-led weaning zeggen dat het kind de vrijheid krijgt om de controle te houden over hoe veel het eet, net als toen het borst- of flesvoeding kreeg. Zo kunnen ze beter reageren op hun gevoelens van honger en verzadiging. Andere professionals zijn juist bang dat deze methode kan leiden tot slechtere voeding en een groter risico op verstikking,” aldus onderzoeker Anne-Louise Heath.

Om een gefundeerder oordeel te kunnen vellen, bestudeerden onderzoekers van de University of Otago het eetpatroon van 51 kinderen. Deze kinderen aten volgens een van beide methodes, of een combinatie ervan. Door middel van vragenlijsten stelden ze vast wat de baby’s tussen 6 en 8 maanden aten en in welke hoeveelheden.

Voor- en nadelen
Uit deze gegevens bleek dat de kinderen, ongeacht de methode, dagelijks ongeveer evenveel calorieën binnenkregen. Er zat bovendien geen verschil in hoeveelheid groente en fruit. Baby’s die aten volgens de Rapley-methode kregen wel wat vaker alleen borstvoeding tot de leeftijd van zes maanden. Daarnaast waren ze beter in staat zichzelf te voeden en namen ze vaker deel aan de gezinsmaaltijd. Heath noemt dat "goed nieuws."

Het minder goede nieuws is dat een groter deel van de totale energie-inname bestond uit vet in het algemeen en meer verzadigd vet in het bijzonder. Daarnaast hadden de Rapley-baby's een lagere inname van ijzer, zink en vitamine B12 dan baby’s die gepureerde voeding kregen.

Verstikkingsgevaar
In beide groepen zagen de onderzoekers dat "een zorgwekkend groot aantal ouders (69%) voeding aanbiedt die een verstikkingsrisico met zich meebrengt." Het gaat bijvoorbeeld om rauwe groenten, rauwe appel en gedroogd fruit. Bij gepureerd voedsel ging het vooral om beschuit, stukjes vlees, crackers en maïskorrels.

“Hoewel dit een kleine studie is en er grotere onderzoeken naar dit onderwerp moeten plaatsvinden, is het verstandig als gezinnen die de baby-led methode volgen goed opletten dat de kinderen voldoende voeding binnenkrijgen die rijk is aan ijzer, zink en vitamine B12. Alle ouders zouden advies moeten krijgen hoe ze voeding kunnen klaarmaken waarbij de kans op verstikking minimaal is. Ouders moeten voeding in veilige vormen en texturen aanbieden.”
Dit artikel afdrukken