Terwijl de wereld meer voedsel nodig heeft, nemen de investeringen in landbouwkundig onderzoek af. Wetenschappers stellen zich volgens Reuters de vraag of het aanbod van voedsel de stijgende vraag i(met zo'n 60%) de komende 30 jaar wel aankan. Zo stijgt al gedurende 20 jaar de productiviteit van rijst en tarwe met niet meer dan 0,6-0,8% per jaar. In de begin jaren van de Groene Revolutie lag die op het vijfvoudige.

Hiroyuki Konuma, de assistant-director general van de FAO in Zuid-Oost Azië sprak daarover zijn zorgen uit bij de opening van een conferentie over voedselzekerheid in Ulan Bator. Hij stelde sociale onrust en burgeroorlogen te verwachten in zijn regio. Zelfs als de regio zijn millenniumdoelstellingen haalt, blijft een half miljard mensen in een hongersituatie steken.

Traditionele Groene Revolutie landbouw laat onvoldoende productiviteitsverbetering zien, stelt Konumya. Tom Poes lijkt een list te moeten verzinnen.
Dit artikel afdrukken