"Met wat we nu in onze keukens hebben, kunnen we vijf personen voeden in plaats van vier," zegt onderzoeksleider Thom Achterbosch op de BBC. Het WUR-team berekende de dagelijkse voedselverspilling van consumenten door een model te bouwen dat ook rekening houdt met welvaart, consumentengedrag en het menselijk metabolisme, naast de cijfers over voedselproductie van de FAO, de Wereldbank en de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het onderzoek is gepubliceerd in Plos One.

Volgens de VN-voedsel en landbouworganisatie FAO gaat wereldwijd een derde van al het geproduceerde voedsel verloren. Dat is niet alleen zonde van alle energie en water die in de productie van dat voedsel gestoken zijn, maar het is ook een factor in de klimaatverandering. Volgens de Verenigde Naties is verspild en verloren gegaan voedsel goed voor 10% van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen.

'Omslagpunt'
Van alle verspilde calorieën zou volgens gangbare berekeningen een derde voor rekening van consumenten komen, 214 kilocalorieën per persoon per dag. Het Wageningse team kwam uit op 527 calorieën per persoon per dag. Op iedere vier personen kan daarom een vijfde - met een caloriebehoefte van ongeveer 2.000 Kcal - eten van de verspilling van die vier knoeiers.

Op grond van gegevens over het lichaamsgewicht van de inwoners van 63 landen, het besteedbaar inkomen en het beschikbare voedsel, berekenden ze het moment waarop een land genoeg voedsel produceert om zijn inwoners te voeden. Dat 'omslagpunt' ligt op een besteedbaar inkomen van €6,17 per dag. Vanaf dat moment is er sprake van 'overvloed' en begint het verspillen. "Dat betekent dat het in ontwikkelingslanden waar de welvaart snel stijgt, loont om aandacht te besteden aan voedselverspilling, en niet alleen aan verliezen in de productieketen”, zegt Achterbosch in de NRC.

Het model is nogal grofmazig, maar helpt overheden voedselverspilling vroegtijdig aan te pakken, ook als er geen nauwkeurige afval- en verspillingscijfers voorhanden zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in Nederland, waar gen nauwgezet weggooi-onderzoek per huishouden wordt gedaan, maar per jaar gemiddeld wel 34,4 kilo voedsel per huishouden in de vuilnisbak verdwijnt (hoewel al 7 kilo minder dan in 2016). De 'welvaartselasticiteit van verspilling' biedt daarvoor een duidelijk aanknopingspunt: hoe rijker, hoe meer we weggooien.

Als dat een wetmatigheid is, valt er natuurlijk ook niet veel meer aan te doen dan het constateren van het probleem.
Dit artikel afdrukken