Wereldwijd hebben bijna 2 miljard mensen geen toegang tot voldoende, voedzaam en veilig voedsel. Naar schatting 690 miljoen mensen lijden aan chronische honger. Met het oog op klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking moeten we de manier waarop we voedsel produceren en consumeren veranderen. Slimmer, beter en meer zijn de kernbegrippen, schrijft het Financieele Dagblad.

"De Nederlandse agrifood, tuinbouw en veredeling sectoren zijn wereldspelers als het gaat om kennis en technieken voor het duurzaam produceren en verwerken van voedsel. Die kennis en innovatie gaat al de wereld over," zegt minister Carola Schouten van LNV. "Met FoodValley als Europese Food Hub in de WEF en het Global Coordinating Secretariat in Nederland kunnen we die kennis en kunde nog veel meer delen met de wereld.”

Er zijn al regionale Food hubs in Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Sinds november is Food Valley de Europese Food Hub. De regionale Food Hubs brengen boeren, bedrijven, wetenschappers en (andere) partijen uit de voedselketen bij elkaar om innovaties en bedrijfs- en verdienmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

Het GCS coördineert innovaties en nieuwe technieken die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid. Vanuit Nederland stuurt het GCS de verdere ontwikkeling van de wereldwijde regionale voedselinnovatie hubs aan. Minister Van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat: “De Nederlandse economie is een van de meest innovatieve ter wereld. Met een sterke combinatie van bedrijven en kennisinstellingen in de agrifood, tuinbouw, veredeling, hightech en ICT hebben we alle factoren in huis om een leidende rol te vervullen en de benodigde verandering van het voedselsysteem vorm te geven.”

Het GCS krijgt financiële en organisatorische steun van het kabinet en ontwikkelmaatschappij Oost NL.
Dit artikel afdrukken