In dit traject hebben een tiental werkgroepen zo'n 70 voorstellen gedaan voor een verbetering van het voedselsysteem in Noord Brabant. Afgelopen zaterdag werd door 117 mensen over deze voorstellen gestemd. De voorstellen die zijn aangenomen, ongeveer de helft, vormen samen het zogeheten Voedselbesluit. Door die stemmingsprocedure zijn de minst realistische voorstellen geschrapt.

“Ik ben blij met dit voedselbesluit. Veel zaken zijn herkenbaar en al opgenomen in het deze week geaccordeerde Collegeprogramma. Er staan concrete zaken in voor de korte termijn en zaken voor lange termijn. Maar met korte termijn resultaten kunnen we de betrokkenheid vasthouden. Ik ga nu samen met Provinciale Staten aan de slag om hier vorm aan te geven”, aldus een enthousiaste Spierings, die na de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart voor de tweede keer landbouw in haar portefeuille kreeg.

In het Voedselbesluit gaat het over onderwerpen als voedseleducatie, korte ketens, True price, eiwittransitie, bodem en gezondheid.

Zo is er een pleidooi voor een Ambassadeur ‘Brabants Cuisine’ van de werkgroep Eiwittransitie, die zal werken aan het inspireren en beïnvloeden van de retail en voedingsindustrie in Brabant. Verder zijn er voorstellen over een streekorganisatie om korte ketens te stimuleren. Ook is er brede steun voor het doorberekenen van maatschappelijke kosten in de prijs van de producten.

Op de allereerste bijeenkomst in maart waar zo'n 500 mensen aanwezig waren bleek - door de grote aanwezigheid van agrariërs - dat er geen draagvlak was voor een werkgroep over minder vlees eten.
Uit de grote belangstelling voor een opgerichte Monitorgroep blijkt een grote betrokkenheid van burgers om veranderingen in het voedselsysteem te bevorderen.
Het is een experiment wat navolging in andere provincies verdient.

In deze bijlage zijn de 70 voorstellen aangegeven en is te zien welke voorstellen overeind zijn gebleven.
Dit artikel afdrukken