Voedselbanken Nederland gaat in 2019 actief op zoek naar mensen die honger hebben en nog geen beroep doen op de voedselbanken, meldt de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in een persbericht.

In Nederland leven 980.000 inwoners onder de armoedegrens, berichtte het Sociaal en Cultureel Planbureau eind vorig jaar. In 2017 kregen slechts 132.500 mensen voedselhulp. Onbekendheid, schaamte en laaggeletterdheid zijn een paar van de oorzaken waardoor lang niet iedereen die voldoet aan de toelatingsnormen de weg naar de Voedselbanken weet te vinden. Pien de Ruig, woordvoerder van Voedselbanken Nederland zegt in het AD: ”De vraag is of deze mensen ons weten te vinden en weten wat we doen”. Het lijkt te gaan om circa 850.000 mensen, de 980.000 die onder de armoedegrens leven min de 132.500 die de weg naar de Voedselbanken inmiddels wél hebben weten - of durven - te vinden.

De Voedselbanken willen meer mensen bereiken door bijvoorbeeld meer zichtbaar te zijn op Facebook en YouTube en communicatiemiddelen te ontwikkelen gericht op laaggeletterden. Ook nauwere samenwerking met sociale instanties moet drempelverlagend werken. De Ruig: “In een aantal voedselbanken in Nederland loop je gewoon door een soort supermarkt. Dat vinden veel mensen leuker en aantrekkelijker. Er liggen diverse producten uitgestald waar mensen uit kunnen kiezen. Daarnaast krijgen ze aandacht van een medewerker. Het is net als een uitje naar de supermarkt”.

Als gevolg van de btw-verhoging verruimden de Voedselbanken de toelatingsnormen voor 2019. Een eenpersoonshuishouden komt voor een voedselpakket in aanmerking, als er na aftrek van alle vaste lasten maximaal €225 per maand te besteden over blijft.
voedselbanken
Reageer
  • Deel
Druk af