In 2012 kwam de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met de toenmalige staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma, overeen om het statiegeld op plastic flessen per 1 januari 2015 af te schaffen. Uit berekeningen bleek dat het statiegeldsysteem te duur was. Dit voorjaar ontstond er beroering toen de oorspronkelijke berekeningen 'misleidend' bleken. Volgens de VNG zijn er op dit moment teveel onduidelijkheden over het inzamelen van plastic (het alternatief voor het statiegeldsysteem). De VNG stelt daarom voor het afschaffen een jaar op te schorten tot 1 januari 2016.
De Tweede Kamer vergadert op 18 juni a.s. over statiegeld, meldt het FD.
Dit artikel afdrukken