VMT introduceert onder de naam Dossiers Voedingsmiddelen digitale naslagwerken op het gebied van wetgeving. Het eerste dossier over etikettering bevat meer dan 400 items en is via internet toegankelijk. Een tweede dossier over allergenen is in voorbereiding. Geïnteresseerden kunnen voor € 25 gedurende een maand kennismaken met het nieuwe product via een proefabonnement.
Speciaal voor deze wetgevingsdossiers is VMT een samenwerkingsverband aangegaan met SdU, uitgever van onder meer Journaal Warenwet en diverse naslagwerken op het gebied van de Warenwetgeving. Door de informatie van beide organisaties te combineren krijgen abonnees een breed informatieaanbod uitgesplitst naar nieuws, wetteksten, toelichtingen daarop en praktijkinformatie. “Alle informatie in de dossiers is dus al gepubliceerd en daarmee voor de sector beschikbaar, zij het verspreidt over diverse organisaties en media, denk aan vakbladen, gedrukte en digitale nieuwsbrieven en internet. Kracht van dit nieuwe product is dat al deze informatie op één plaats bij elkaar is gebracht en via zowel een index- als full text-zoekstructuur toegankelijk is gemaakt”, aldus redacteur Hans Damman die bij VMT dit project coördineert. “De komende tijd willen we samen met de (proef)abonnees nagaan hoe wij dit product nog beter bij de behoeften van de MKB-bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie kunnen laten aansluiten.”

Extra informatie
Damman sluit niet uit dat op termijn ook informatie van andere partijen in de dossiers zal worden opgenomen. “Tijdens de ontwikkeling is daarvoor belangstelling getoond, maar we wilden eerst het basisproduct goed neerzetten. Er zijn nog veel meer ideeën voor de dossiers; de komende tijd zullen we deze toetsen in de sector.”
Een van de dingen die op korte termijn zal worden gerealiseerd, is het uitbrengen van een nieuwsbrief. Abonnees op dossiers ontvangen deze automatisch en worden zo geattendeerd op informatie die aan het dossier is toegevoegd. Op deze manier worden zij geïnformeerd over de wetgevingsontwikkelingen op een bepaald terrein. Abonnees die op de dossiers inloggen, krijgen ook telkens een overzicht van de laatst toegevoegde informatie.

bron: VMT
Dit artikel afdrukken