De Belgische Boerenbond heeft met succes een eerdere beslissing van de Europese Commissie aangevochten. Volgens de Commissie waren vliegvelden niet als landbouwgrond te gebruiken en is ook de toeslagregeling niet van toepassing. Een ritje langs de (vlieg)velden waar volop oogstactiviteiten bezig waren, deed de politici alsnog hun besluit herzien.

"Voor het telen van akkerbouwgewassen en ruwvoederwinning voor de veehouderij kunnen de toeslagrechten geactiveerd worden, zowel met het oog op de bedrijfstoeslag als voor mestafzet", schrijft Vilt. Wel moet er een overeenkomst met de luchthavenautoriteiten zijn en komen 'percelen die dienen voor luchthavenactiviteiten zoals landingsbanen en de veiligheidszones errond' niet in aanmerking.
Dit artikel afdrukken