Is dit een manier om inkomsten te creëren of is het een gebrek aan creativiteit? Je zou onvriendelijk vlees (en alles wat onduurzaam is) immers veel zwaarder kunnen belasten en het vriendelijke en duurzame veel minder of niet. Domweg budgetneutraal. Waarom is dat laatste eigenlijk geen idee?

Wie in supermarkt of bij de slager vlees koopt, moet daarvoor een tax betalen van 19 procent; het hoge btw-tarief. Dat staat in een nog vertrouwelijk stuk van het ministerie van milieu (Vrom).
Topambtenaar Bernard ter Haar van het ministerie van Vrom, adviseert vlees en vis onder het hoge btw-tarief te brengen, schrijft de Volkskrant. Het nieuwe belastingstelsel moet wat hem betreft een groene insteek krijgen. In het pakket maatregelen, die als gemene deler hebben dat zij gunstig zouden zijn voor het klimaat, stelt Ter Haar dat vlees wegens de CO2-uitstoot thuishoort in het hoge btw-tarief.


bron: vleesmagazine
Dit artikel afdrukken