Het cijferbalkje in de illustratie moet aantonen dat de vleesconsumptie per Hollands hoofd van de bevolking in de periode van 1995 naar 2011 een dalende trend vertoont. Of het statistisch gezien significant is, valt te betwijfelen. De schommelingen die in de tusssenliggende perioden plaatsvonden, zouden daar een aanwijzing voor kunnen zijn. Het cijferrapport van de PVE is hier te bekijken.

Correct denkend Nederland lijkt zich te verheugen op zijn enorme prestatie om minder vlees te eten. De vanuit Den Haag gepromote 'eiwittransitie' die ervoor zou moeten zorgen dat we minder vlees en meer plantaardig eiwit gaan eten lijkt te slagen.

Onlangs stelde de FAO dat de vleesconsumptie in de wereld tot 2050 met 73% zal toenemen. Wij wisten in 6 jaar - met schommelingen - onze hoge consumptie met ca. 2,5% terug te brengen. 6 miljard en binnenkort meer mensen gaan van nauwelijks vlees op hun bord naar een verdrievoudiging van hun dan nog altijd keurig lage consumptie in relatie tot wat wij verstouwen.

Van weinig naar meer groeien markten met honderden procenten. Tel uit je winst, beleidsmakers. In een landje met de afmetingen van een postzegel tellen we onze zegeningen en doen we de luiken lekker dicht. Dat is veel minder confronterend en geeft een blij gevoel. Wat moeten we anders?
Dit artikel afdrukken