De huidige uitbraak van het zich vanuit China (Wuhan) verspreidende coronavirus wordt toegeschreven aan vleermuizen. Het voor mensen besmettelijke type coronavirus zou van deze dieren zijn overgesprongen op mensen. Ook de eerdere coronavirussen SARS en MERS werden via vleermuizen verspreid. De New York Times zocht uit waarom vleermuizen vaak een sleutelrol spelen in zoönosen.

Allereerst zijn er veel (verschillende) vleermuizen – zij maken ongeveer een kwart van alle soorten zoogdieren uit. Daarnaast hebben vleermuizen een hogere tolerantie voor virussen dan andere zoogdieren, ontdekten Chinese en Singaporese onderzoekers.

In gewone taal: ze worden er niet ziek van. Vleermuizen hebben een andere afweerreactie hebben dan de meeste zoogdieren. Zij kunnen door een virus geïnfecteerd zijn zonder dat zij ziekteverschijnselen vertonen. Ondertussen bestrijdt het lichaam het virus. Dus, zo schrijven de onderzoekers, kan deze verzwakte reactie hen in staat stellen om een “evenwichtige staat van ‘effectieve respons’ te behouden, maar niet ‘overreageren’ tegen virussen”.

Het feit dat vleermuizen kunnen vliegen maakt dat ze op veel plekken komen, wat helpt bij het verspreiden van virussen, en hun uitwerpselen kunnen ziektes verspreiden. Bovendien worden vleermuizen in veel delen van de wereld gegeten. Ze worden onder andere verkocht op markten met levende dieren.
New York Times - How Do Bats Live With So Many Viruses?
Reageer
  • Deel
Druk af