Het Vlaamse departement Landbouw en Visserij zocht bij wijze van experiment uit hoeveel landbouwgrond er nodig zou zijn om de Vlamingen zelfvoorzienend te maken voor hun voedselvoorziening. Ze kwamen tot een totaal van 808.700 hectare, ofwel een tuin van 1.282 vierkante meter per Vlaming.

Van de 808.700 hectare grond is 222.700 hectare nodig voor plantaardig voedsel (40% daarvan voor oliën en vetten, 31% voor granen, 10% voor fruit en suikerbieten, 9% voor aardappelen, 7% voor groenten en 3% voor overige gewassen). Daarnaast is 586.000 hectare grond nodig voor het produceren van het veevoer voor de 150.800 melkkoeien, 120.600 vleesveekalveren, 143.300 zoogkoeien, 1,86 miljoen varkens, 59 miljoen vleeskippen, 4,7 miljoen legkippen en 4,3 miljoen opfokhennen die de Vlamingen jaarlijks 'consumeren'.
In werkelijkheid komt Vlaanderen aan deze hoeveelheid landbouwgrond niet eens toe: 'de effectief beteelde oppervlakte in Vlaanderen bedraagt [] 'slechts' 665.500 hectare', schrijft De Morgen.

Ter vergelijking: in Nederland zouden we op 1448 m2 per Nederlander uitkomen, en in Groot-Brittannië is een tuin van 1785 m2 per inwoner nodig.
Dit artikel afdrukken