In Vlaanderen is de weg vrijgemaakt voor het korteketenmodel als volwaardig agrarisch bedrijfsmodel. Het Vlaams Parlement besprak deze week een voorstel om de korte keten in de land- en tuinbouw te ondersteunen met maatregelen, begeleiding en informatie. De resolutie werd unaniem aangenomen, schrijft VILT.

Rechtstreekse verkoop vanaf de boerderij ontwikkelt zich snel door zowel de corona-pandemie als de tijdsgeest. Dat is dus een kans voor ondernemers. Omdat boeren commercieel onvoldoende ervaren zijn, hebben ze ook in een vraagmarkt hulp nodig. Bovendien houdt de regelgeving vaak nog geen rekening met boerderijverkoop. De huidige regelgeving voor ruimtelijke ordening en flexwerk kan een breekpunt vormen. Ook ligt de Vlaamse voedselautoriteit FAVV soms dwars bij kleine bedrijven die direct willen leveren of samenwerken. Dit soort discrepanties in de wetgeving staat de groeikansen voor korteketenondernemening in de weg, zegt het Steunpunt Korte keten.

In de resolutie staat een lijst van maatregelen om dit soort problemen op te lossen. Denk aan het versterken van de ketenpositie van Vlaamse boeren door ondersteuning met werkbare businessmodellen op maat, nieuwe commercialisatiemogelijkheden en het inventariseren en aanpakken van wettelijke belemmeringen die een hinderpaal zijn voor de verdere groei van de korte keten.

Monique De Dobbeleer, directeur van het steunpunt reageert blij. “Deze politieke aandacht is een cruciale stap naar een écht beleid voor korte keten. Het betekent ook dat dit model van ondernemen erkenning krijgt als volwaardig bedrijfsmodel binnen de agrarische sector.”
VILT - Korte keten erkend als volwaardig verdienmodel
Reageer
  • Deel
Druk af