In Vlaanderen wonen 170.000 ouderen en gepensioneerden al niet meer op loopafstand van de dichtstbijzijnde supermarkt of buurtwinkel. Dat meldt Vilt op basis van onderzoek van Jeroen Cant (Universiteit van Antwerpen).

Cant waarschuwt voor zogenoemde ‘voedselwoestijnen’: arme, dichtbevolkte buurten in stadscentra met weinig of geen toegang tot betaalbare en gevarieerde voeding. In de VS en Groot-Brittannië zijn 'food deserts' en de negatieve impact daarvan op de volksgezondheid al in kaart gebracht, maar ook in Vlaanderen blijken voedselwoestijnen voor te komen.

Cant voerde een data-analyse uit op de aanwezigheid en ontwikkeling van supermarkten en andere voedingswinkels in de Vlaamse stedelijke centra. Hij vergeleek die met de sociaaleconomische achtergrond en leeftijd van de bewoners. Volgens Cant gaat in de toekomst vergrijzing een nog grotere rol spelen dan armoede als het om voedselwoestijnen gaat, omdat oudere bewoners minder mobiel zijn. De oplossing? 'Multifunctionele mixing', aldus Cant.

David de Vaal, coördinator van het Netwerk Tegen Armoede legt dat als volgt uit: “We hebben wijken nodig waar naast woningen plaats is voor winkels en stadsfaciliteiten. Het concentreren van sociale woningen en prioriteit geven aan woongelegenheid heeft in wijken met armoede voor een afwezigheid van stadsdiensten gezorgd. Er liggen veel mogelijkheden in ruimtelijke ordening."
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - "Voedselwoestijnen worden groot probleem in Vlaanderen" - VILT
  • Deel
Druk af