Maar liefst 53 boeren in Belgisch Limburg ontvingen een brief met 'code rood' van het Agentschap voor Natuur en Bos. Ze zorgen voor overmatige stikstofneerslag in natuurgebieden die Europa wil beschermen Ze zijn bang dat ze hun bedrijven moeten staken. Ook hebben 200 bedrijven een 'code oranje' brief ontvangen.

In totaal verkeren daarmee 250 bedrijven opeens in een onzekere situatie die hun eigenaren met waardeloze opstallen achterlaat.

Natura 2000
De brieven zijn het gevolg van de acceptatie van instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde natuurgebieden van het Europese Natura 2000 plan. Roger Pouls van de Belgische Boerenbond legt in Het Belang van Limburg uit hoe die gebieden nu opeens het lot kunnen bezegelen van Limburgse veebedrijven. “In 1992 is Europa begonnen met de afbakening. In de buurt van die natuurzones liggen ook landbouwpercelen. Maar veel hoorden we daar niet van. Tot op een bepaald moment op de papieren van de Mestbank stond dat sommige landbouwpercelen in of in de buurt van habitatgebied lagen. Ook geen probleem, tot de Vlaamse regering de Europese instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in april dit jaar goedkeurde.”

Rood, oranje, groen
De Vlaamse regering berekende inmiddels hoeveel ammoniak de veebedrijven uitstoten en hoeveel daarvan als stikstof neerslaat in de door Europa beschermde natuurgebieden. Pouls legt uit dat de regering drie kleurgroepen hanteert: groen, oranje en rood. “Oranje betekent dat er misschien nog iets aan het probleem kan worden gedaan. Maar rood is een groot probleem. Als je rood hebt, kun je ook niet op een nieuwe milieuvergunning rekenen. Die van mij verloopt in 2029, maar ik ken ook boeren die maar een vergunning hebben tot 2016. Maar wat als ik mijn bedrijf intussen wil verkopen? De nieuwe eigenaar moet een nieuwe vergunning aanvragen en mijn bedrijf is dus onverkoopbaar. Mijn grond is ook minder waard.”

De boerenbedrijven met rood hebben definitief geen agrarische waarde meer. Veeboeren verdienen al weinig en zullen zelfs met een vergunning die nog 15 jaar loopt hun bedrijven niet meer kunnen verkopen. Oranjeboeren zijn inmiddels een twijfelgeval en zitten daarmee in hetzelfde schuitje. Volgens Vilt zegt het Agentschap voor Natuur en Bos dat er naar oplossingen wordt gezocht. Tot 2016 mogen de boeren blijven boeren. “In heel Vlaanderen hebben 135 bedrijven een code rood, dat is maar een half procent van de 25.000 bedrijven die er zijn”, wordt gezegd. De Boerenbond in Limburg herinnert aan het Vlaamse regeerakkoord waarin werd bepaald dat boeren een vergoeding moeten krijgen voor de geleden schade. In Boer&Tuinder zegt de landelijke Belgische Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche: “Tegen het einde van het jaar moet de inhoud van het flankerend beleid samen met het bijbehorende budget op tafel liggen. In het Engels zegt men: it better be good.”

Het is niet ondenkbaar dat de 'code rood' boeren beter wegkomen dan de boeren die hun bedrijven nog wél kunnen verkopen. Boeren in de oude landen van de EU is vooralsnog een weinig rendabele business.

Fotocredits: twee charolais koeien, Dieter van Baarle
Dit artikel afdrukken