WillenVlamingen nog wel echt Belgisch varkensvlees eten?

Volgens super Delhaize wel. Het bedrijf investeerde vorig jaar in het 'Beter voor iedereen' varkensvlees. De Vlaamse overheid lijkt daar, onder druk van Europese natuurbeschermingsregels, echter anders over te denken en deelt rode en oranje stippen uit.

"Wij hebben het gevoel dat we nergens nog welkom zijn”, zegt varkensmesterJos Bols uit Ravels, in de Belgische Kempen. Ravels was 20 jaar geleden nog hét varkensdorp bij uitstek in de Kempen, schrijft De Gazet van Antwerpen. Er waren wel 100 zelfstandige varkenshouders. Daar is nog maar krap de helft van over. En waarschijnlijk zijn het er over een paar jaar nog minder.

Kleurcodes
In oktober vorig jaar ontvingen ruim 23.000 Vlaamse veehouders een brief met een kleurcode van de overheid. De Vlaamse regering heeft, op basis van Europese richtlijnen in kaart gebracht waar veebedrijven de in Vlaanderen afgebakende beschermingszones voor Europees beschermde natuur zouden kunnen bedreigen.

Veebedrijven stoten stikstof uit, dat een aantasting van de natuurgebieden met zich mee kan brengen. Op basis van een 'indicatieve en informatieve berekening', bedoeld om de boeren een eerste inschatting te geven van de problemen waarmee zij geconfronteerd kunnen worden bij een nieuwe of verlenging van hun huidige vergunningsaanvraag, ontvingen de veehouders een kleurcode. Een bedrijf met code groen heeft geen of geen betekenisvolle impact op de natuur. Wie code oranje heeft, levert een te grote bijdrage aan de stikstofneerslag en wordt gevraagd maatregelen te nemen om die uitstoot te minderen. De bijdrage van bedrijven met code rood is zo groot dat bijsturen niet altijd haalbaar is. Een aantal van deze bedrijven zullen hun activiteiten dan ook moeten stopzetten. Elk bedrijf kan weliswaar verder uitgebaat worden tot het verstrijken van de lopende vergunningstermijn. Meer dan 21.000 veebedrijven kregen een groene brief, 1.420 een oranje en 135 bedrijven een rode brief, schreef Vilt eerder dit jaar.

43 van de 212 veebedrijven: code oranje
In Ravels kregen 43 van de 212 veehouders een oranje code; 1 kreeg code rood. Sindsdien zitten de getroffen veehouders in zak en as. Want zelfs bedrijven die de afgelopen jaren, nota bene met steun van de overheid, in nieuwe stallen en bedrijfspanden geïnvesteerd hebben, blijken nu op een verkeerde plek te zitten. Varkensboeren als Jos en zijn zoon Jef Bols, die straks duizenden euro's moeten investeren in een luchtwasser willen ze blijven boeren waar ze dat al generaties lang doen. Maar ook kippenboeren als Ton en Rens van Bijsterveldt, die 3 jaar geleden 2,2 miljoen euro investeerde in een hypermoderne kippenstal en nu code rood hebben gekregen.

'We liggen er allemaal wakker van'
Vooralsnog is er geen uitweg zichtbaar. De Vlaamse minister van Landbouw, Joke Schauvliege, heeft inmiddels gesprekken gehad met verschillende getroffen boeren en landbouworganisaties. Zij erkent dat de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur de landbouwsector voor grote problemen stellen. 'Zij stelt alles in het werk om binnen de Vlaamse regering geld los te weken voor het financieren van oplossingen die zo veel mogelijk boeren nog boer laten zijn', schrijft Vilt.

Op dit moment weet niemand, de minister niet, haar ambtenaren niet, en vooral de boeren niet, wat voor ieder individueel geval de oplossing zal worden. Maar dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. "We liggen er allemaal wakker van. Er moet iets gebeuren. Anders gaan er drama’s van komen", zegt Bols.

Fotocredits: Ravels, mystro82, via Wikimedia
Dit artikel afdrukken