De Europese Rekenkamer onderzocht de steunuitgaven door de Europese lidstaten aan de wijnsector. Tussen 2009 en 2013 werd 522 miljoen euro besteed om de wijnexport te bevorderen. Voor de komende jaren is nog eens bijna het dubbele beschikbaar (1,16 miljard euro tot 2018) voor wijnpromotie, meldt Vilt.

Uit een audit door de Rekenkamer blijkt dat veel van het geld voor de promotie van wijnen in het buitenland gebruikt wordt 'voor het consolideren van afzetmarkten terwijl het bedoeld is voor het veroveren van nieuwe markten of het heroveren van oude markten'. In de praktijk blijken de EU-wijnen juist marktaandeel te hebben verloren in de landen waar 'afzetbevorderingsacties' werden ingezet. Nog erger: 'de export van Europese wijnen die niet in aanmerking kwamen voor steun [is] ook toegenomen'. De promotie-gelden hebben dus geen effect gesorteerd, redeneert de Rekenkamer.
Dit artikel afdrukken