In de Ondertussen van maandag 10 februari vallen mij deze berichten op:

- het kabinet stelt €119 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van de Nederlandse vissersvloot en het uitkopen van vissers (Telegraaf). Dat staat in het vanavond gepresenteerde Noordzeeakkoord, dat in totaal €200 miljoen omvat. Van de overige miljoenen gaat €55 miljoen naar monitoring, onderzoek en natuurherstel, €14 miljoen naar versterking van het toezicht op de afspraken en €12 miljoen is bestemd voor het aanleggen van een veilige doorvaart door windparken. Het geld komt in een 'transitiefonds', dat gevuld wordt met een deel van de gasopbrengsten uit de Noordzee. Het akkoord was nodig omdat de Noordzee opnieuw 'ingedeeld' moet worden voor de verschillende gebruikers: visserij, industrie en natuur. De betrokken partijen - natuurorganisaties, vissers, de energiesector en rijksoverheid - leggen het akkoord de komende maanden voor aan hun achterban (NRC). Opvallend: het nieuws zorgt nauwelijks voor ophef, terwijl Nederland op zijn kop staat vanwege de uitkoop van boeren - een maatregel die nodig is om ruimte vrij te maken voor bouw, recreatie en natuur (dat is namelijk waar de stikstofcrisis eigenlijk over gaat). Hetzelfde is het geval met de vissers. Op de Noordzee moeten de 'boeren van de zee' plaatsmaken voor duurzame energiewinning.

- de Afrikaanse varkenspest rukt op in Europa, meldt de EFSA (GlobalMeatNews). Eind 2019 is de varkensziekte in 9 Europese lidstaten aanwezig: België, Bulgarije, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Roemenië. Volgens de EFSA is het risico dat de ziekte zich binnen een jaar verder verspreidt binnen de landen waar hij nu is geconstateerd zeer groot (66-100%). Het risico dat de varkenspest verder oprukt naar het westen schat de EFSA dan weer laag: 0-15%.

- insectenvet in plaats van koeboter maakt gebak een stuk gezonder en vermindert de ecologische voetafdruk aanzienlijk. Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit Gent, die de larven van de Zwarte Soldatenvlieg droogden, er olie uit persten en die olie gebruikten voor gebak. De smaak? Prima, zegden de wetenschappers, ze proefden nauwelijks verschil (BNR). Een half pondje boter kost natuurlijk wel het leven van duizenden insecten.

Europa telt twee steden waar het afgelopen jaar geen kinderen, voetgangers of fietsers zijn gestorven in het verkeer: Oslo en Helsinki. De reden? Een verkeersbeleid dat de zwakkere weggebruikers consequent beschermt, lagere snelheden en vooral heel veel controles (Algemeen Dagblad). Supermarktketen Coop stopt met de verkoop van biologisch vlees in biologisch afbreekbare bakjes (Distrifood). De bakjes blijken helemaal niet gecomposteerd te worden, maar gaan de verbrandingsoven in. Net als de papieren, recyclebare koffiebekertjes van de overheid (Foodlog).

Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is
Dit artikel afdrukken