De Europese visserijministers en de Europese Commissie bereikten in Brussel een akkoord over de visquota 2018. Nederlandse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee 13% minder schol en 2,5% minder tong vangen. Dit is noodzakelijk om op langere termijn een duurzame vangst te garanderen, zo licht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Brusselse akkoord toe. De quota voor haring (+20%), kabeljauw (+10%), rog (+20%), tarbot en griet (samen +40%) gaan omhoog. De bestanden van deze vissoorten hebben zich de afgelopen jaren in de Noordzee goed ontwikkeld, aldus het ministerie. Met een verbod op de palingvangst tijdens de paaiperiode volgt Europa de Nederlandse aanpak. Daarnaast kwamen de Europese ministers overeen om de zeebaarsvangst volgend jaar met 60% te beperken.

Minister Schouten van LNV spreekt van een evenwichtig akkoord: “Een goede balans tussen ecologie en economie; waarbij vissoorten die onder druk staan zich verder kunnen herstellen en vissers thuiskomen met verantwoorde vangsten”.
Rijksoverheid - Visquota 2018: Meer haring, kabeljauw en tarbot
  • Deel
Druk af