De internetversie van Le Monde brengt dit nieuws onder de kop 'Stel dat vis zich aan de verandering van het klimaat aanpast'. Dat is wat optimistisch gesteld, maar er zit wat in. De onderzoekers benadrukken dat veelal studies worden gedaan naar de negatieve effecten van klimaatverandering, terwijl er mogelijk ook positieve zijn.

Vis kan zich mogelijk beter dan verwacht aanpassen aan een hogere temperatuur of zuurgraad van het zeewater. Jonge anemoonvissen (ook wel clownsvissen genoemd) kunnen er al aantoonbaar beter tegen als hun ouders daar ook al mee te maken hebben gehad.

De oceanen absorberen een kwart van alle CO2-uitstoot in de atmosfeer. De twee belangrijkste effecten van onze steeds groeiende vervuilende uitstoot zijn een verhoging van de temperatuur van het zeewater en verzuring door de toenemende concentratie CO2.

In het Australische onderzoek, dat in aquaria werd uitgevoerd, verdeelden de onderzoekers een populatie volwassen anemoonvissen in drie groepen. De eerste groep werd blootgesteld aan de huidige CO2-concentratie, de twee andere aan hogere concentraties. Daarna mochten ze zich reproduceren.

De jonge visjes werden in hetzelfde CO2-milieu grootgebracht als hun ouders, met één uitzondering: een deel van het nageslacht van de vissen in de eerste groep werd blootgesteld aan een hogere CO2-concentratie. Deze visjes werden beduidend minder groot en zwaar dan de jonge visjes die in dezelfde CO2-omgeving als hun ouders opgroeiden en blijkbaar al beter tegen de hogere CO2-concentratie bestand waren.

Op basis hiervan constateren de onderzoekers dat 'de invloed van de ouders zeer effectief zou kunnen zijn in het verzachten van de gevolgen van de verzuring van de oceanen'. Deze snelle aanpassing, van de ene generatie op de volgende, zou te verklaren zijn door een 'epigenetische vererving', dat wil zeggen vererving van eigenschappen buiten de genen die ouders doorgeven aan hun nageslacht.

Het onderzoek suggereert een hoge mate van aanpassingsvermogen van vis aan de veranderende klimatologische omstandigheden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers aan de James Cook University, Townsville, Australië en is gepubliceerd in Nature Climate Change.

Fotocredits: Pedro Moura Pinheiro
Dit artikel afdrukken