VION staat voor 'helse klus' en 'bloedt langzaam dood'. Die woorden schreven gisteren twee kranten.

Scepsis
Voor de 'helse klus' tekent het Financieele Dagblad (zie het bronartikel). Voor het ernstiger 'bloedt langzaam dood' tekent boerenkrant De Boerderij. Beide bladen schrijven hun woorden naar aanleiding van de persconferentie die de nieuwe CEO Michiel Herkemij na zijn eerste honderd dagen donderdagmiddag a.s. organiseert. Herkemij treedt daar voor het eerst naar buiten om zijn strategie toe te lichten. De persconferentie zal niet plaatsvinden in Brabant waar aandeelhouder ZLTO en VION gevestigd zijn, maar in Abcoude, onder de rook van Amsterdam.

In de persuitnodiging staat te lezen dat VION zich momenteel in een transitie bevindt 'om te bouwen aan het vertrouwen van consumenten en afnemers'. De eerste persontvangst laat helaas scepsis zien.

Geen geld voor herstructuering van het Duitse bedrijf
Varkensslachter VION ging de afgelopen jaren door een diep dal. Het bedrijf - met een omzet van 10 miljard in 2011 - keek in de afgrond, maar slaagde erin zijn winstgevende Ingredients-divisie te verkopen om zijn aan de poorten rammelende financiers zich terug te laten trekken.
Na de verkoop van VION Ingredients aan het Amerikaanse Darling staat de omzet van het bedrijf op 7 miljard. Geld wordt er nog altijd niet verdiend. Volgens bronnen van het FD heeft VION onvoldoende middelen om zijn sterk versnipperde Duitse bedrijf te herstructureren. Andere bronnen stellen zelfs dat de verouderde koelinstallaties in het Duitse bedrijf dringend aan vervanging toe zijn om uitbraken van voedselveiligheidsproblemen voor te zijn. Ook daar zou geen geld voor zijn.

Fors kapitaalbeslag
Robert Bodde rekent op de Boerderij voor dat VION geen liquide middelen heeft. De financiers van het oude VION hebben de verkooppot onmiddellijk opgeëist, terwijl de Afrikaanse varkenspest heeft gezorgd voor volle koelhuizen in zowel Nederland als Duitsland. De voorraad vergt een zodanig kapitaalbeslag dat Bodde concludeert dat VION zonder injectie van de banken iedere strategie kon formuleren die het wil, maar niet kan uitvoeren. Vandaar zijn titel met de woorden 'VION bloedt langzaam dood'.

De 4 lekken van VION
VION zat voor het aantreden van Herkemij in essentie met vier 'lekken':
1. het bedrijf is internationaal onvoldoende in staat om varkensonderdelen op het juiste moment in de juiste markten te krijgen, zodat het een varken onvoldoende goed kan verwaarden
2. het Duitse bedrijf is versnipperd en verouderd
3. het heeft geen zgn. 'concepten' weten te ontwikkelen die echte toegevoegde waarde in het laatje brengen
4 een woud van onderlinge leveranties tussen bedrijfsonderdelen

Inmiddels heeft Herkemij tal van nieuwe mensen om zich heen verzameld uit finance, communicatie, retail en vleesverwerking. Zij moeten het internationale verkoopvraagstuk oplossen, het Duitse bedrijf herstructuren, en concepten ontwikkelen en verkopen. Dat zijn vier majeure opgaven die tijd, specifieke kundigheid en het vertrouwen van de banken vergen.

Als het bedrijf geen vertrouwen wordt gegund, zal het een lastige eindstrijd tegemoet gaan. Na alle ergernis over mist en bestuurlijk falen rond het 'oude' VION, zou verlies van het 'nieuwe' VION een zware klap zijn voor het moraal van de Brabantse boerenstand en voor de vierduizend varkensboeren in ons land.
Als het bedrijf wel vertrouwen wordt gegund, zal dat tot uiting moeten komen in voldoende ruime en lange bankfinanciering. Daar zullen de kenners onder de journalisten donderdag aanstaande dan ook vooral op letten. Tevens zullen zij vragen naar het vermogen van VION om vermoedelijk onvermijdelijke incidenten rond fraudes uit het verleden en (Duitse) kwaliteitsproblemen in het heden te beheersen. Die zijn immers dodelijk voor het klantenvertrouwen waar alles mee valt of staat.
Dit artikel afdrukken