De varkenshouders die duurzamer vlees produceren onder het Good Farming Star (GFS) label, kunnen voortaan een groter deel van hun varkens verwaarden. Grootslachter Vion maakte bekend "een doorbraak te hebben bereikt in de vierkantsverwaarding van duurzamer vlees." Albert Heijn introduceert vanaf 1 januari GFS vleeswaren, waardoor voortaan 80% van het GFS-varken als zodanig verkocht wordt, tegen zo'n 35% (alleen vers vlees) nu.

Eén van de problemen die ten grondslag liggen aan de crisis in de Nederlandse varkenshouderij is juist het ontbreken van die vierkantsverwaarding doordat er geen sprake is van integratie van de keten en slachterijen op bulk en export gericht zijn.

Hier wordt baanbrekend werk geleverd door varkenshouders, slachterij en retailer door te kiezen voor optimale ketenintegratie
'Historische dag'
Tijdens een feestelijke bijeenkomst met de 150 GFS-varkensboeren sprak Chief Operational Officer Frans Stortelder van Vion Food van een "historische dag voor de varkenshouderij". "In al onze pogingen om verduurzaamd vlees als concept te vermarkten, liepen we telkens vast op de vierkantsverwaarding", zei Stortelder. "Met Albert Heijn slagen we erin om dat probleem te tackelen. Hier wordt baanbrekend werk geleverd door varkenshouders, slachterij en retailer door te kiezen voor optimale ketenintegratie."

De aangesloten varkenshouders krijgen onder de nieuwe overeenkomst gemiddeld 10 cent per kilo premie. Die premie is nodig om de investeringen in meer ruimte, speelmateriaal en aanpassing aan vraaggestuurd produceren te kunnen opbrengen. Zonder een groter deel van het varken te kunnen verwaarden, was het GFS-concept 'niet exploitabel', aldus Stortekelder.

De bekende Groningse varkensboerin Annechien ten Have-Mellema, 5 jaar geleden al bij GFS betrokken, is enthousiast. "Dit is de sleutel om tot vierkantsverwaarding te komen. We weten al heel lang dat dit kan en nu wordt het mogelijk. Het is gewoon goed nieuws. En de wereld mag best weten dat Vion en Albert Heijn hiermee hun nek uitsteken voor de varkenssector. Het is een voorbeeld in Europa hoe je een marktgericht concept ook echt in de markt kunt zetten."

Vertrouwen
Albert Heijn gaat exclusief GFS-vlees van Vion voeren. Daarmee wil de grootgrutter proberen het vertrouwen van consumenten in vers vlees te herstellen. "We zijn niet te benijden, zo negatief wordt naar de vleesketen gekeken", zegt Erik Kieftenburg, bij AH verantwoordelijk voor de inkoop van vlees, vleeswaren, kip en vis. Om daar verandering in te brengen gaat de super klanten actiever informeren over de herkomst van producten. De samenwerking in een korte en vooral transparante keten moet het vertrouwen bij de consument herstellen. "Dit moet de betrouwbaarste keten worden van Nederland", zei Kieftenburg tegen de aanwezige varkenshouders. "En daarvoor hebben wij jullie keihard nodig."

Vion slacht jaarlijks in Nederland 7 miljoen varkens, waarvan 1 miljoen GFS-varkens. "Dat zal de komende periode beheerst groeien", vult Stortelder nog aan.

Fotocredits: 'AH XL Eindhoven', crossmarks, via Facebook
Dit artikel afdrukken