De Consumentenbond vindt het 'onbespreekbaar' dat de uitfaseringstermijn van het Vinkje als voedselkeuzelogo verlengd zou worden.

Vorig jaar besloot het Ministerie van VWS het Vinkje af te schaffen. Dat gebeurde onder meer onder druk van de Consumentenbond. De betekenis van Vinkjes op verpakkingen bleek onduidelijk. Consumenten bleken te denken dat minder ongezonde producten juist gezond waren. Minister Schippers bepaalde een overgangsperiode van 12 maanden waarin bedrijven verpakkingen met een Vinkje konden uitfaseren. Producten met een Vinkje moeten per 1 oktober 2017 uit de schappen zijn verdwenen. Tegen dat besluit is volgens de Consumentenbond door niemand bezwaar aangetekend.

In een persbericht vandaag zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Nu wordt ons in 2017 opeens gevraagd om ons bezwaar tegen het verlengen van de overgangsperiode van 12 naar 24 maanden te onderbouwen. Dat is echt onzinnig. Het ministerie lijkt te zwichten voor de lobby van het bedrijfsleven."

Dat klinkt plausibel.

Haken en ogen
In het verslag van het zogeheten 'Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen' van eind november valt te lezen dat de koepels van levensmiddelenproducenten en supermarkten 12 maanden overgang onhaalbaar vinden. Zij pleiten voor verlenging tot 24 maanden na het besluit van de minister. Het ministerie ondersteunt het pleidooi en vraagt de Consumentenbond daarom haar bezwaren tegen verlenging te onderbouwen. Volgens de Bond zijn de bezwaren evident. Gedogen van het Vinkje leidt tot oneerlijke concurrentie (er zijn even 'minder ongezonde' producten zonder Vinkje te koop) en misleidt consumenten. Verlengen van die periode is wat de Bond betreft daarom "volstrekt onacceptabel".

Ook dat klinkt plausibel.

Omdat fröbelwerk geen optie is, moet Nederland nog even naar Vinkje kijken. Wie eenmaal aan een esthetisch in de verpakkingen geïntegreerd logo begint, is daar niet zomaar vanaf
Voedselverspilling voorkomen
We vroegen bij het CBL - de koepel van levensmiddelenverkopers in Nederland - waarom fabrikanten en supermarkten een langere termijn bepleiten en waarom ze niet eerder aan de bel hebben getrokken bij de minister. Woordvoerder Miranda Boer vertelt ons dat het CBL en de FNLI - de koepel van levensmiddelenfabrikanten - dat direct na het besluit van de minister hebben gedaan. Daarmee verdwijnt één argument van de Consumentenbond van tafel.

Boer vertelde ons bovendien dat er nog grote voorraden onverkochte producten en verpakkingen in centrale magazijnen staan. Het Vinkje staat op zo'n 6.000 producten. Die producten zijn voor het merendeel langer houdbaar dan de twaalf maanden die het Vinkje heeft gekregen. Denk bijvoorbeeld aan thee, rijst, koffie en conserven. Kortom, de supers willen geen voedselverspilling vanwege alle gedoe over het Vinkje. Omdat ook de Consumentenbond niet voor weggooien en verspilling is, heeft de Bond voorgesteld in zulke gevallen een stickertje over het Vinkje te plakken. Is dat een optie? "Nee", zegt De Boer, "aanpassing van etiketten gebeurt in de industrie volgens vaste schema's omdat het gehele etiket moet worden aangepast. Dat zijn kostbare en langdurige operaties omdat het niet alleen het verwijderen van een Vinkje betreft, maar het aanpassen van het hele aanzien van de verpakking". Maar dat was de vraag niet. Er kan toch best met de hand een stickertje over dat gewraakte Vinkje worden geplakt? Boer is stellig: "Supermarkten en levensmiddelenfabrikanten hechten aan een professionele uitstraling. Het plakken van een stickertje is niet alleen eveneens arbeidsintensief en kostbaar, maar het ziet er lelijk uit en is niet wat klanten van ons verwachten. Daarom is het geen optie." We belden met Sandra de Jong van de Consumentenbond. Zij houdt voet bij stuk: "Besluit is besluit en er is geen bezwaar tegen aangetekend." Volgens Boer is dat niet correct en ze beloofde ons daar de bewijzen voor te sturen.

Miranda Boer zei in gewone mensentaal: wie koopt er nou een morsig uitziend blik of pak met een scheve sticker alsof het product afgeprijsd is? Omdat fröbelwerk geen optie is, moet Nederland nog even naar Vinkje kijken. Wie eenmaal aan een esthetisch in de verpakkingen geïntegreerd logo begint, is daar niet zomaar vanaf. U moet maar bepalen hoe terecht de verontwaardiging van de Consumentenbond is.
Dit artikel afdrukken