De coronacrisis zette het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten weer op de kaart door de uitbraken van corona in slachthuizen. Ze worden ziek - dachten we even - van de krakkemikkige meerpersoonskamers, waar ze hutje-mutje op elkaar worden gehuisvest door uitzendbureaus die bemiddelen in arbeid uit Oost-Europa. Inmiddels is bekend dat de hoge aantallen coronabesmettingen in slachthuizen zeer waarschijnlijk zijn veroorzaakt door ventilatiesystemen op het werk zelf.

Dat maakte voor het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten niet uit. De vakbonden zijn de povere woonomstandigheden van arbeidsmigranten al langer een doorn in het oog. De coronacrisis biedt het argument daar wat aan te doen.

Iedere arbeidsmigrant moet voortaan recht krijgen op een eenpersoonskamers van minimaal 15 vierkante meter. Bureaus moeten zich verplicht laten certificeren om te bewijzen dat ze hun uitzendkrachten zo'n ruime kamer bieden. Bedrijven mogen geen zaken meer doen met niet-gecertificeerde bedrijven.

De huisvesting zal fors duurder worden en is niet zomaar beschikbaar voor de circa 400.000 migranten waar Nederlandse bedrijven gebruik van maken. Protest daarom vanuit bijvoorbeeld de tomatenteelt. Plukkers worden duur en schaars. Mede door de gesloten grenzen voor personeel afgelopen voorjaar wordt inmiddels nagedacht over plukrobots. Die worden niet ziek, hebben geen huisvesting nodig en hoeven niet van over de grens te komen. Ook in de Franse wijnbouw is die trend zichtbaar. Naar verwachting zullen volgend jaar minder druiven met de hand geplukt worden omdat moderne machines dat zelfs tegen een berghelling inmiddels net zo goed kunnen als mensen.
Nieuwe Oogst - Advies aanjaagteam: 'Scherp keurmerk huisvesting aan'
Reageer
  • Deel
Druk af