Vijftigplussers eten andere producten en hebben andere aankoopmotieven. De verdergaande vergrijzing en Europese bevolkingskrimp hebben daarom de komende decennia veel impact op de voedingssector.

Dat zegt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank verdient vergrijzing een hogere plaats op de agenda van voedselproducenten.

Afname van de spiermassa ('sarcopenie'), sociologische veranderingen (geen kinderen meer in huis, meer vrije tijd), minder calorieën, veranderende smaakprofielen en -voorkeuren en baat hebben bij andere nutriënten. Dit complex van nieuwe behoeften laat oudere generaties andere eisen stellen aan voedingsproducten. Ook zouden zij een voorkeur hebben voor andere verpakkingen en aankoopkanalen.

Uit consumentenonderzoek door de bank onder Nederlanders en Duitsers komt naar voren dat 55-plussers vaker verse producten kopen zoals via, fruit, kaas en aardappelen en minder vaak bewerkte producten, zoals vleesvervangers of pizza’s. Gemak en prijs spelen een minder grote rol dan gezondheid en duurzaamheid. Onder 75-plussers is meer behoefte aan bezorgde verse kant-en-klaar maaltijden en éénpersoonsverpakkingen. Die moeten bovendien gemakkelijk te openen en goed leesbaar zijn.

Om de afzet op peil te houden, zal de voedingsmiddelensector meer rekening moeten houden met de demografische ontwikkelingen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, de belangrijkste exportmarkt van onze levensmiddelenindustrie. De vergrijzing in Nederland en vergrijzing én lichte bevolkingskrimp in Duitsland bieden ook kansen voor producenten (en supermarkten).
Reageer
  • Deel
Druk af