Nederland en te weinig water lijken nog altijd een tegenspraak. Ons land had altijd genoeg water. Om wonen, wegen en landbouw mogelijk te maken, hebben we een infrastructuur aangelegd die regen zo snel mogelijk afvoert naar rivieren en de zee. De afgelopen droge jaren met hun warme en droge zomers ervoeren we voor het eerst dat ook Nederland met watertekorten kan worden geconfronteerd. De natuur verdroogt, boten kunnen dan niet meer varen en de akkers produceren minder gewas.

De NRC meldt vandaag dat de VEWIN, de koepel van waterwinbedrijven, waarschuwt dat er binnen enkele jaren ook niet meer genoeg drinkwater is. Dat komt met name door de vervuiling die bewoning, industrie en landbouw met zich mee brengen. Er komen stoffen in het water die de waterleidingbedrijven er niet zo gemakkelijk uit kunnen halen. Die vervuiling moet worden tegengegaan en zal aan de bron moeten worden opgelost. Dat betekent een kostenverhoging voor wonen en werken in Nederland. In een notitie kondigen de waterwinbedrijven aan dat watervoorziening van de voorgenomen 900.000 woningen die voor 2030 moeten worden gebouwd om de woningnood op te lossen "niet kan worden gegarandeerd zonder maatregelen".

In Nederland neemt de concurrentie om het beschikbare water toe. Boeren bundelen hun krachten om schadevergoeding te eisen van de leden van de VEWIN omdat die hen van water zou beroven voor de drinkwatervoorziening van burgers en bedrijven. Experts verwachten dat de vervuiling van het Nederlandse water een nog grotere affaire zal opleveren dan de stikstofcrisis die het landsbestuur nu al drie jaar niet weet op te lossen.
Reageer
  • Deel
Druk af