Een Canadese Sint-Jacobsschelpenkweker luidt de alarmklok omdat al zijn uitgezette schelpen van de afgelopen drie jaar het loodje hebben gelegd. Het gaat om 10 miljoen dieren. Hij wijt dit aan de verzuring van het zeewater, die weer het gevolg zou zijn van de klimaatverandering. CO2 in de atmosfeer wordt door het oceaanwater geabsorbeerd en daardoor daalt de pH-waarde van het zeewater. Normaal heeft het zeewater bij Vancouver een pH-waarde van zo'n 8.2, maar er zijn nu ook waarden van 7.2 gemeten.

De kweker en het Departmant of Fisheries and Oceans hebben inmiddels al een gezamenlijk onderzoeksproject opgezet om uit te zoeken of de toenemende zuurgraad van het water inderdaad de genadeklap voor de St-Jacobsschelpen (en oesters) betekent. Dat meldt de Huffington Post.
Dit artikel afdrukken