Op dinsdag zeiden de grondgebonden koeienboeren van het netwerk Grondig hun steun op voor een plan dat Nederland meer mest op het land moet laten brengen dan eigenlijk mag volgens Europese normen. Dat doen ze omdat de Nederlandse regering en de plannenmakers die er verder aan mee doen niet serieus zouden zijn. Ze zorgen niet voor een evenwicht tussen koeienpoep en de mest die het Nederlandse land nodig heeft.

Staatsscretaris Van Dam (EZ en boeren) getuigde vandaag volgens Boerderij verder van zijn steun aan die onevenwichtigheid. Hij wil dat Brussel alle geldende normen ten aanzien van beestenpoep in Nederland laat varen. Als we die opvangen en duur in fabrieken verwerken maar niet op de bodem en in het grond- en oppervlaktewater laten komen, komt het allemaal goed, lijkt hij te denken.

In de varkenshouderij gaat het zo al jaren. Die dieren houd je met zoveel geïmporteerd voer - en dus een berg teveel aan mest - dat je de resten daarvan hier niet kwijt kunt. De mest verwerk je en stuur je naar het buitenland zodat je toch extra veel varkens in een postzegellandje als Nederland kunt houden. Dat lukt wel, maar alleen tegen hoge kosten. Je moet immers veel technische kosten toevoegen om dat milieukundig te kunnen. Mede daarom is de kostprijs van een varken in onze buurlanden en de rest van de wereld veel lager. Maar omdat het kan, vinden Nederlandse boeren dat ze a) of recht op steun hebben of b) recht op wat liberalere milieunormen. Flauwekul natuurlijk, want noch het één, noch het ander moet je willen.

De milieunormen rond beestenpoep die Van Dam in Brussel wil opschorten, zijn bedoeld om geen vervuiling te creëren in het milieu. Als je koeien gaat houden zoals varkens, dan lukt dat best. Technisch gezien, is het dan ook een haalbare gedachte. Er is alleen één probleem: met Nederlandse varkens valt op zo'n basis ook al geen geld meer te verdienen. Misschien leek dat deze week even anders, maar zelfs dat is echt flauwekul zei ook een wijze varkenshouder die ik vandaag sprak.
Het zal dan ook even een black-out geweest zijn op het staatssecretariaat van Economische Beestenzaken. De man die zegt voor een eerlijk en schoon voedselbeleid te willen werken en daar zelfs kerstmenuutjes voor liet maken, bepleitte eventjes een beleid dat een loopje neemt met zowel economische als milieuwetten. Brussel vraagt hem ongetwijfeld of hij weet wat hij wil.

Koeien houden als varkens. De markt zal het snel genoeg afstraffen. Het is te duur, ook al kan het technisch.
Dit artikel afdrukken