Dierenarts Henk Jan Ormel werd een maand geleden benoemd tot politiek adviseur van het veterinaire bureau van de wereldvoedselorganisatie FAO. Hij kan bogen op tien jaar Kamerlidmaatschap (CDA) waarin hij woordvoerder buitenlands beleid en Europese zaken was. Daarnaast hield hij zich bezig met biotechnologie, dierenwelzijn en -gezondheid.

In een gisteren uitgezonden interview met BNR zegt Ormel: "Eet geen biologisch vlees als je het puur voor de gezondheid doet" en "Je kan maar beter normaal vlees eten." Zijn overwegingen voor deze uitspraken: "Het vlees is minder gecontroleerd, dieren lopen vaak in de buitenlucht, kunnen meer dioxines opnemen, kunnen bepaalde parasieten bij zich hebben."

Jan-Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, stelt daar tegenover: "Biologisch vlees en biologische landbouw is juist ook gecontroleerd door de stichting Skal en is daarom net zo gecontroleerd als een intensief systeem. Biologische boeren gebruiken minder antibiotica, minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, waardoor het een veel gezonder systeem is."

Ormel stelt verder dat biologisch vlees een grotere aanslag doet op het milieu: "Uiteindelijk is de opbrengst aan dierlijke eiwitten per hectare bij biologisch geproduceerd voedsel minder. Biologisch telen neemt meer grond in beslag voor het verbouwen van voedsel voor hetzelfde aantal mensen. Dat doet een aanslag op het milieu." Erisman brengt daar tegenin: "Het kost meer ruimte, maar het levert ook gezondere dieren op die langer leven. Als je op wereldschaal kijkt is de voedselproductie met biologische methoden nog factoren hoger te maken dan dat het nu is."

Het klinkt als een Poolse landdag waar iedereen door elkaar roept.

Is biologisch nu wel of niet beter? Recent publiceerde Stanford University een grootschalig literatuuronderzoek waarin biologische en reguliere landbouw en veeteelt naast elkaar gezet werden op hun gezondheids- en veiligheidsaspecten. In de pers werd dit gepresenteerd als 'biologisch is niet gezonder'.

Op Amerikaanse internetkrant Truthout zet Richard Schiffmann helder uiteen waarom we zowel biologisch als intensieve landbouw nodig hebben. "Een nieuwe aanpak in de landbouw die het beste uit de bio-industrie combineert met biologische en duurzame praktijken is de oplossing teneinde aan de veranderende behoeften te kunnen voldoen van een veranderende wereld, waarin de grondstoffen snel uitgeput raken door een groeiende bevolking."

Het is niet of - of. Het is en - en. Dat is een vruchtbaardere opstelling dan maar blijven welles-nietesen.

Fotocredits: arimoore
Dit artikel afdrukken