In 2019 richtte Granström een bedrijf op, na het werk een aantal jaren als hobby te hebben gedaan. Het bedrijf heet Origin by Ocean (ObO) en werkt nu nog aan een pilot. In 2025-2026 wil het volledig operationeel zijn. De Europese unie draagt een financieel steentje bij, maar er zijn ook commerciële investeringen.

Groeimarkt van meer dan $85 miljard
De pilotoperatie vindt plaats in een fabriek in het noorden van Finland. De faciliteit gebruikt een gepatenteerde techniek - Nauvu - om algen en zeewier te splitsen in verschillende fracties. Die worden doorverkocht aan bedrijven in de voedsel- cosmetica-, textiel,- verpakkings-, en landbouwsectoren.

Extracten van de alg kunnen namelijk ook toegepast worden in schoonmaakmiddelen, veevoer, kleding, verpakkingsmaterialen en in plasticvervangers. De missie van het bedrijf is “om de chemische industrie op algen te laten draaien”. De website vermeldt dat de processed algae market in 2026 een omzet van meer dan $85 miljard kan behalen.

Kunstmestuitspoeling leidt tot algenbloei
De grondstof voor de processen haalt het bedrijf dus deels uit de Oostzee. Die zee heeft te maken met giftige algenbloei veroorzaakt door blauwalg. Blauwalgen vermenigvuldigen zich snel en bedekken soms stukken zee met een lengte en breedte van vele kilometers. Algenbloei veroorzaakt zuurstoftekort in het water en blokkeert het zonlicht zodat het zeeleven geen kans meer krijgt; dat verschijnsel noemen we eutrofiëring. De blauwalg kan zich op deze manier voortplanten omdat kunstmest vanuit de omringende landen uitspoelt naar de Oostzee.

Meer dan 97% van de Oostzee lijdt hierdoor onder de gevolgen van eutrofiëring door een overmaat aan stikstof en fosfor. Met 12% van de Oostzee is het heel slecht gesteld. Er spoelen nu wel minder nutriënten uit naar zee dan vroeger, maar de effecten van die vermindering op de algenbloei zijn nog niet meetbaar, zegt de Baltic Marine Environment Protection Commission, de organisatie die als doel heeft om de waterkwaliteit in de Oostzee te verbeteren.

Algen opzuigen
Vanaf drijvende “algenoogsters” worden de algen opgezogen. Daarna scheidt ObO de algen van het water. Ook importeert ObO ongewild zeewier (voornamelijk Sargassum) uit de Caraïben dat daar het zeeleven overwoekert. Het bedrijf is bovendien begonnen met het kweken van Fucus vesiculosus (blaaswier) in de Oostzee.

Ruim gevolgen eutrofiëring op, koop algenproducten
In de toekomst wil het bedrijf 'Nauvu bioraffinaderijen'
opzetten op de plekken in de wereld die het meest geraakt worden door eutrofiëring.

Granström zegt dat het doel is om consumenten over de hele wereld een rol te laten spelen bij het schoonmaken van de Oostzee. Het enige wat je hoeft te doen om te helpen, is de producten te kopen waar de blauwalg in verwerkt is.
Dit artikel afdrukken