Uit de resultaten van de Edelman Trust Barometer blijkt dat het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie in maar liefst 70% van de onderzochte 27 landen een deuk heeft opgelopen. De landen waar het vertrouwen het meest teruggelopen is zijn Singapore, Argentinië, Hong Kong, Zuid-Korea en Nederland.

In ons land daalde het vertrouwen van 65% in 2014 naar 59% in 2015, meldt Edelman Berland in een persbericht. Gemiddeld ligt het vertrouwenscijfer voor de levensmiddelenindustrie wereldwijd op 62%. Dat is aanmerkelijk hoger dan het vertrouwen dat het bedrijfsleven geniet, dat blijft steken bij 48% van de voor de Barometer ondervraagde respondenten.

Levensmiddelenindustrie
De levensmiddelenindustrie kent 5 subsectoren: ‘Retailers’, ‘Manufacturers’, ‘Fast Food Restaurants’, ‘Agribusiness’ en ‘Farming & Fishery’. Van deze 5 geniet Farming & Fishery het hoogste vertrouwen (67%), Fast Food Restaurants het laagste (47%).
De levensmiddelenindustrie investeert enorm in R&D, maar laat kansen liggen in het vertellen van wat ze doen en waarom?
Alle subsectoren worden gekenmerkt door een groot aantal 'zwevende kiezers', respondenten die aangeven een zwak of neutraal vertrouwen te hebben (60%). Als de de sector meer inzicht krijgt in deze 'kansrijke' respondenten, "wie zijn zij, wat hebben ze nodig om vertrouwen op te bouwen in de industrie en hoe willen ze betrokken worden", valt hier nog een wereld te winnen, stelt Tish van Dyke, Global Head of Food bij Edelman. “In een wereld waarin de grenzen tussen marketing en corporate reputatie vervagen, is het noodzakelijk consumenten beter te begrijpen en vooral ook te betrekken.”

Innovatie
Het vertrouwen in de levensmiddelensector lijkt samen te hangen met het tempo waarin bedrijven en de industrie innoveren. 51% van de respondenten vindt dat tempo te hoog. Technologie, groeitargets van bedrijven en 'hebzucht' zijn volgens de respondenten de belangrijkste drijfveren voor innovatie.
Opkomende markten staan meer open voor innovatie dan Westerse markten, behalve op het terrein van genetisch gemodificeerde organismen.

Volgens Anneloes Roeleveld, European Head of Food bij Edelman, moeten bedrijven beter communiceren over innovatie. "Consumenten willen de redenen voor innovaties in de levensmiddelenindustrie begrijpen en zien hoe deze bijdragen aan de maatschappij. Ze verlangen meer transparante communicatie over de drijfveren voor en de impact van innovaties. [..] De levensmiddelenindustrie investeert enorm in R&D, maar laat kansen liggen in het vertellen van het verhaal – waar zijn ze mee bezig en waarom?"

Overige bevindingen
- Om vertrouwen te bouwen moet de industrie consumenten en stakeholders op een transparante en betekenisvolle manier betrekken, door de dialoog aan te gaan en te communiceren "over de waarde die zij aan de maatschappij toevoegen"
- Vertrouwen in de industrie staat niet gelijk aan vertrouwen in individuele organisaties binnen de industrie
- In Nederland vindt 64% van de respondenten dat "de levensmiddelenindustrie meer betrokken moet zijn bij het levensmiddelenbeleid van hun land" (wereldwijd is dit 69%)
- In Nederland is 41% van de respondenten van mening dat de industrie niet voldoende gereguleerd is (wereldwijd 51%).

De Trust Barometer is hier te downloaden.

Fotocredits: Illustratie uit Edelman Trust Barometer 2015, Edelman Trust Barometer
Dit artikel afdrukken