Verticale begroeiing van de stedelijke bebouwing werkt als een buffer tegen stress. Dat is de conclusie van een inventief experiment van Singaporese onderzoekers met gebruikmaking van virtual reality-techniek. Groene aanplant op gebouwen heeft meer voordelen, zoals temperatuurregulering, CO2-absorptie en luchtzuivering. In stadsplanologie is het inmiddels een onmisbaar ingrediënt.

Hartslag
Voor het experiment kregen 111 deelnemers een VR-bril op en maakten een wandeling van vijf minuten. Eén groep zag op een filmpje een straat met hoge bebouwing met aan gevels en balkons divers groen. De andere helft kreeg een straat te zien waarin de gebouwen alleen groen geschilderd waren. Er werden geluiden van druk verkeer bij ten gehore gebracht. Van de deelnemers werd continu de hartslag gemeten, wat de onderzoekers als een fysiologische maat van stress interpreteerden.

Degenen die virtueel langs de groen geschilderde gebouwen liepen, hadden aanzienlijk meer stress dan degenen die door de beplante bebouwing liepen. Na afloop werden de deelnemers gevraagd naar hun gevoelens tijdens de wandeling. Wie door de geschilderde straat liep, had meer negatieve emoties, van angst en vijandigheid, dan de wandelaars door het echte groen.

Dichte begroeiing aan gevels isoleert de huizen, wat energie voor koelsystemen scheelt. Dicht groen reguleert ook de omgevingstemperatuur, die in dichtbebouwde steden aanzienlijk kan oplopen
Klimaatverandering
Aanplant van groen in stedelijke gebieden heeft de laatste tijd veel aandacht van stadsplanners. De voordelen voor de gezondheid zijn aanzienlijk, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Onderzoekers van Wageningen UR zijn betrokken bij het Stanford Natural Capital Project. Dat project richt zich op het inrichten van de stad met groen, in het bijzonder door de aanplant van bomen op straat en het opknappen van parken, zodat de bewoners eerder de fiets pakken of gaan wandelen.

Groen in de stad is ook een wapen in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen neemt meer CO2 op en neutraliseert luchtvervuiling. Dichte begroeiing aan gevels isoleert de huizen, wat energie voor koelsystemen scheelt. Dicht groen reguleert ook de omgevingstemperatuur, die in dichtbebouwde steden aanzienlijk kan oplopen. In Nederland worden eigenaren van huizen met tuinen niet voor niets aangespoord die niet te betegelen om de afvoer van het regenwater te bevorderen.

Welbevinden
Naast het verminderen van stress is een algehele verbetering van het welbevinden voor degenen die de stad niet uitkomen een belangrijk argument voor stedelijke vergroening. Kinderen die opgroeien in de stad moeten in aanraking kunnen komen met natuur in hun directe leefomgeving. Recreëren in de natuur buiten de stad is voor een toenemend aantal armere stadsbewoners geen optie en dat doet de vraag naar groen in de stad toenemen. Met de aanleg van schooltuinen en het verkavelen van binnentuinen voor moestuinen wordt gepoogd de bewoners en hun kinderen meer kennis van de natuur en de voedselproductie bij te brengen.

De integratie van plantaardige vegetatie in bestaande of nieuwe gebouwen is een uitdaging voor architecten, hoveniers en bouwers. Het stelt andere technische eisen dan horizontale aanplant, alleen al vanwege de onmogelijkheid de aanplant in de grond te zetten. Verticale begroeiing bestaat vooral uit klimplanten.

Nederlandse gemeenten subsidiëren al geruime tijd de aanleg van de zogeheten sedumdaken. Subsidie is 'hèt groeimiddel voor groendaken’.
Dit artikel afdrukken