"Volgens Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant gaat het naar voren halen van de verduurzaming van de veehouderij de sector tot 2048 ongeveer €400 miljoen kosten. Tot 2022 is al €100 miljoen nodig," schrijft Boerderij. In juli besloot de provincie dat de veehouderij al in 2022 moet voldoen aan de aangescherpte milieueisen, eerder was dat in 2028. Volgens GS zal dat betekenen dat zo'n 500 veehouderijbedrijven zullen stoppen en dat de overige bedrijven samen circa €400 miljoen moeten investeren om de versnelde verduurzaming te realiseren. 'Flankerend beleid' moet de versnelling verzachten, waarbij GS maatregelen voorstelt op het gebied van innovatieve stalsystemen, achterstellende leningen, een bedrijfsbeëindigingsregeling en een ondersteuningsnetwerk. Boerenorganisatie ZLTO wijst het pakket voorstellen af, onder meer omdat de compensatiemaatregelen voor "een belangrijk deel bestaan uit reeds bestaand beleid" en er geen helderheid is over het daarvoor beschikbare budget.
Boerderij - Versnelde verduurzaming kost Brabantse veehouderij ? 400 miljoen
Reageer
  • Deel
Druk af