In België gaat het om 10 bedrijven. Er zijn 24 huiszoekingen verricht; In Nederland zijn 8 locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. "Daarbij zijn administratie, banktegoeden, onroerend goed en auto's in beslag genomen," aldus Het Financieele Dagblad. Er zouden minstens 17 arrestaties zijn verricht.

Volgens de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gaat het om 2 aan elkaar gelinkte gerechtelijke onderzoeken naar 'een vermoede grensoverschrijdende fraude met mest', schrijft De Standaard. Het ene onderzoek spitst zich volgens de krant, die zich al langer met mestfraude bezighoudt, toe op de Quirynen Groep. Het bedrijf is zowel actief in de hele keten, van akkerbouw, veeteelt, zuivelindustrie tot de mestverwerking.
Het andere onderzoek richt zich op Fertikal, een van de grootste mestverwerkers van Europa die wereldwijd exporteert en heeft ook dochterbedrijven in Nederland. Ook de Vlaamse overheid is betrokken en zal zich burgerlijke partij stellen in het gerechtelijk onderzoek, zegt minister Zuhal Demir van Omgeving, Justitie en Handhaving. Overtredingen van de milieuwetgeving zijn "puur crimineel gedrag dat het milieu en de gezondheid van de Vlamingen in het gedrang brengt."

Mestfraude
Binnen Europa is de verwerking van mest aan strenge regels gebonden. Zowel Nederland als Vlaanderen produceren meer mest dan de akkerbouw kan ontvangen; veehouders moeten het teveel afvoeren. Dat kost hen geld. Juist in het grensgebied is het relatief gemakkelijk om met mest te frauderen, omdat de mestboekhoudingssystemen in Nederland en België van elkaar verschillen.

Het internationale onderzoek is gericht op twee verschillende soorten fraude. Mesthandelaren zouden te grote hoeveelheden mest vervoeren en de cijfers manipuleren waardoor het lijkt of er minder fosfor en stikstof afgevoerd wordt, schrijft de NRC; de Nederlandse krant onthulde in 2017 een grote mestfraude. Een andere onderzochte fraude is het verwerken van mest in vergistingsinstallaties (co-vergisters). Daarbij zouden opzettelijk illegale producten (organisch afval uit de voedingsindustrie) in een Nederlandse co-vergister verwerkt zijn. Bovendien zou dit bedrijf ten onrechte subsidie van de Nederlandse overheid hebben gekregen.
Dit artikel afdrukken